Lezing bij Avifauna Groningen: Ruigpootbuizerds tussen Groningen en de Arctis

Lezing 23 oktober 2019 bij Avifauna Groningen om 20.00 u in ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94 in Groningen.

Door Tonio Schaub van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels

Ruigpootbuizerds tussen Groningen en de Arctis: Wat hebben gezenderde vogels ons al geleerd?

Ruigpootbuizerds zijn schaarse wintergasten in Nederland en het open landschap van de provincie Groningen speelt een belangrijk rol voor deze soort. Maar hoe gebruiken Ruigpootbuizerds de Groningse akkers en graslanden? Op wat voor plekken kunnen zij voedsel vinden? Hoe kunnen de omstandigheden voor hen in het agrarisch landschap verbeterd worden? En waar komen de in Groningen overwinterende Ruigpootbuizerds eigenlijk vandaan? Om deze vragen te beantwoorden is Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (voormalig Werkgroep Grauwe Kiekendief) twee jaar geleden begonnen Ruigpootbuizerds met GPS-zenders uit te rusten. De eerste resultaten van dit onderzoek zullen in deze lezing gepresenteerd worden.

MEER AGENDA