Lezing bij Tringa VWG: over kiekendieven

Op uitnodiging van Tringa Vogelwerkgroep Schagen e.o. geeft Madeleine Postma een lezing over kiekendieven.

Iedereen is welkom!

Entree voor leden €3,00 en voor niet-leden €5,00.

Aan bod komen de algemene kenmerken van de verschillende soorten in Nederland voorkomende kiekendieven.

Om vervolgens meer op soort specifieke kenmerken in te gaan aan de hand van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze? In de lezing ook aandacht voor wat we geleerd hebben van onderzoeksresultaten verkregen uit veldwerk gecombineerd met hightech middelen. Dit alles heeft een deel van de ‘geheimen’ van grauwe kiekendieven onthuld. Nodig om deze soort beter te kunnen beschermen.

MEER AGENDA