Vroege Vogels: hoe trekvogels vliegen

Vroege Vogels 30 september 2019 Vogelonderzoeker Wouter Vansteelant vertelt in Vroege Vogels welke technieken trekvogels uit de kast trekken voor een optimale reis naar het zuiden.

Het is spitsuur in de lucht. Miljoenen vogels trekken de komende tijd van Noord-Europa naar hun overwinteringsplekken in het zuiden. Vrijwel alle vogels proberen pas te gaan vliegen bij een zo gunstig mogelijke wind. Maar er zijn meer factoren, die bepalend zijn voor een succesvolle trek. Zo vliegen ganzen in formatie, besparen vinken energie via een golvende vlucht en is de wespendief afhankelijk van een goede thermiek. (Tekst: Vroege Vogels)

MEER AGENDA