Vroege Vogels: kiekendieven op trek

Een groot gedeelte van de grauwe kiekendieven uit Groningen zit intussen al in Zuid-Europa of zelfs Noord-Afrika (volg de zenderkieken hier tijdens hun najaarstrek). Dat betekent dat het tijd is om terug te kijken naar het afgelopen broedseizoen! Zondag 8 september was Madeleine Postma te horen bij Vroege Vogels, zij vertelde daar bij het Vogeltrekjournaal over het extreem hoge broedsucces dit jaar. Er vlogen maar liefst 142 jonge grauwe kiekendieven uit in Nederland!

Een van de meest bijzondere nesten van grauwe kiekendieven dit jaar was een nest met zes jongen bij Geuko en Aagtje ten Have op het land. Sinds er is begonnen met het in detail bijhouden van broedgegevens van deze soort in 1990, is er nooit eerder een nest met zes jongen geregistreerd. Alle zes de jongen zijn zelfs succesvol uitgevlogen. In de uitzending vertelt Madeleine dat per jong er op een gegeven moment 5 muizen per dag in gaan, beide ouders verdienen duidelijk een staane ovatie voor hun harde werk.

Nest met 6 jonge grauwe kiekendieven bij Geuko en Aagtje ten Have in de tarwe

Blauwe kiekendief succes
Maar ook de blauwe kiekendief, waar het in Nederland helemaal niet goed mee gaat (broedpopulatie van minder dan 20 paren), boekte een kleine overwinning. Daar waar er vorig jaar geen jongen uitvlogen in Groningen, waren er nu vier succesvolle nesten. Uit één van deze nesten, het eerste succesvolle nest in Noord-Groningen, wisten zelfs vier jongen uit te vliegen.

Het kiekendieven beschermingswerk wordt financieel gesteund door de provincie Groningen en de provincie Flevoland.

MEER AGENDA