Nieuwsbrieven en jaaroverzichten

2023

Nieuwsbrief – november 2023

Met o.a.
Topjaar voor de grauwe kiekendief
Bijen op binnendijken
Loopkevergemeenschap op akkers
Russische houtsnippen
Zwarte kiekendieven in Zuid-Afrika
Update van BirdRoost-app
Even voorstellen… Studenten en nieuwe medewerker

2022

Nieuwsbrief – mei 2022
Met o.a.
Even voorstellen… Nieuwe veldmedewerker
Even voorstellen…Studenten
We hebben een Drone-Team!

2021

Nieuwsflits – nov 2021
Akkermonitor en BirdRoost

Nieuwsbrief – nov 2021
Met o.a.
Koekoeken in de knel
Broedende veldleeuweriken in Zeeland
Het wulpenbroedseizoen

Nieuwsbrief – mei 2021
Met o.a.
Even voorstellen…
Tijdelijke veldmedewerkers
Studenten
Kiekendiefbeschermers

2020

Nieuwsbrief – november 2020
Met o.a.
Gek van kieken
Even voorstellen… Kjell Janssens
Promotietraject over interacties roofvogels en windmolens

Nieuwsbrief – juni 2020
Met o.a.
Rijke Dijken van de Delta
Versierde poten en terugmeldingen
Een boom vol rammelende sleutelbossen

2018

Nieuwsbrief 2018 Nr 2
Met o.a.
Maria en Meint Woortman
Broedende Wulpen
Jaaroverzicht

Nieuwsbrief 2018 nr 1
Met o.a.
Heijmans En Thijsse Prijs
Windturbines
Gele Kwikstaarten

2017

Nieuwsbrief 2017 Nr 2
Met o.a.

Steppekiek
Veldverslag Frankrijk
Grauwe Kieken Zenderen

Nieuwsbrief 2017 nr 1
Met o.a.
Gouden Grutto
Geringde Ruige Dame
Tellen Op Slaapplaatsen

Jaaroverzichten

Dit was het jaar van GKA – 2022

Met o.a.
Bijzondere insecten op rijke dijken
GPS-loggers bij veldleeuweriken
Inzet van drone bij bescherming van kieken
Het kiekenjaar 2022

Dit was het jaar van GKA – 2021
Met o.a.
Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees
Kievitonderzoek in Rhoon
Het kiekenjaar 2021

Dit was het jaar van GKA – 2020
Met o.a.
Effectiviteit van vogelakkers in Nederland
Toegenomen broedsucces bij akkerkieviten in Rhoon
Kiekendievenseizoen 2020

Dit was het jaar van GKA – 2019
Met o.a.
Rietgorzen in de Zegenpolder
Afscheid van collega Oike
Grauwe kiekendief ‘Abe’
Het jaar van de wulp
In vogelvlucht… 2019