BROEDBIOLOGIE ...

BROEDBIOLOGIE

Wat is het effect van beheersmaatregelen zoals braak, faunaranden en maairegimes op vogels van het open cultuurlandschap? Naar het antwoord op deze fundamentele vraag is al vanaf 2002 onderzoek gedaan.
In 2009 is begonnen met het verzamelen van broedbiologische gegevens van de Gele Kwikstaart. Er zijn op dit moment gesprekken gaande met Professor Irene Tieleman (RUG) voor de start van een onderzoek naar de Veldleeuwerik in zowel de broed- als in de overwinteringsperiode