HABITATSTUDIE

Door grauwe kiekendieven met een radiotelemetriezender uit te rusten konden de vogels in het broedseizoen worden gevolgd en van nabij geobserveerd. Hierdoor zijn gegevens over landschapsgebruik, foerageergedrag en interactie met soortgenoten of andere (roof)vogels verkregen.

Uit dit radiotelemetrisch onderzoek bleek hoezeer brede faunaranden een sleutelrol speelden in het broedseizoen. Door studenten of vrijwilligers werd vastgelegd dat Grauwe Kiekendiefmannetjes een grote voorkeur vertoonden voor randen, braaklegging en gemaaide luzernevelden en daar succesvol op muizen of andere prooidieren jaagden (Lees het studentenverslag over het radiozenderseizoen 2003 en 2004).

Mede door de uitkomsten van het radiotelemetrisch onderzoek is het model van de brede faunaranden zo succesvol geworden.

Inmiddels heeft de GKA dit onderzoek in Polen, Duitsland, Oost-Groningen en Flevoland uitgevoerd.


Radiotelemetriezender op de staart bij mannetjes grauwe kiekendief Рzomer 2004 © Martijn Perk.