ACTUEEL

Blauwe Kiekendief Gerard naar Frankrijk en terug

27-okt-2020 Blauwe Kiekendief Gerard bracht vorige winter door aan de Waddenkust bij het Lauwersmeer, terwijl zijn broer naar Noordwest-Frankrijk trok. Gerard was tot een paar weken geleden niet verder zuidelijk dan Drenthe geweest, maar verraste ons half oktober.

Succes in akkervogelbescherming alleen bij samenwerking

22-okt-2020 Het is juist het grijs van de Grauwe Kiekendief dat één van de lichtpuntjes vormt tegen de donkere achtergrond van de afname van onze boerenlandvogels. Het verhaal van de Grauwe Kiekendief in Groningen is slechts één van de weinige klinkende successen van akkervogelbescherming.

Uilen terwijl de sterren vallen

21-okt-2020 Een relatief windstille nacht met weinig maanlicht is de beste tijd om uilen en Veldleeuweriken te vangen voor ringonderzoek, zeker in vogeltrekmaand oktober. Vorige week hadden we een dergelijke nacht en Hilvert Huizing was erbij om alles prachtig vast te leggen.

Struweel op de slaperdijken in Noord-Groningen

15-okt-2020 Het zetten van rasters voor het planten van struweel op de slaperdijken in Noord-Groningen is begonnen! Zo creëren we samen met Landschapsbeheer Groningen en Vogelbescherming Nederland meer nestgelegenheid, schuilplaatsen en voedsel voor vogels en insecten.

Vroege Vogels TV: De Dollard

07-okt-2020 Kijk je mee naar de Dollard? Deel van ons werkgebied en vrijdagavond 8 oktober centraal in Vroege Vogels TV op NPO2 om 19:50 u. Collega Almut Schlaich neemt het team o.a. mee tijdens het beschermen en ringen van jonge grauwe kiekendieven in de polders.

Waar blijven de in Nederland geboren blauwe kiekendieven?

06-okt-2020 Het aantal broedparen van de blauwe kiekendief in Nederland is sinds de jaren 90 dramatisch afgenomen. Een mogelijke verklaring voor deze afname is een te lage overleving van jonge vogels. Het lot van de Nederlandse jonge blauwe kiekendieven is dus een van de belangrijkste openstaande vragen rond de ecologie van deze soort.