Actueel

Laatste nieuws

Steppekiek C|3 in Spanje

Groot nieuws uit Zuid-Europa: Nederlandse steppekiekendief C|3 broedt in Spanje! Op 2 juni komt er groot nieuws uit Spanje: daar vinden de vermaarde onderzoekers en kiekendiefbeschermers Beatriz Arroyo en haar man François Mougeot (Spanish National Research Council | CSIC · Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)) op hun zoektocht naar broedende velduilen in het…

Succes steppekiekendief in NL

Opnieuw een succesvol paar steppekiekendieven in Groninger akker! In 2017 wordt er voor het eerst in Nederland officieel een broedend paartje steppekiekendieven vastgesteld. Ze brengen in een Groninger graanakker in een beschermd nest vier jongen groot. In 2018 mislukt een broedpoging van hetzelfde vrouwtje, toen heel uniek gepaard met een grauwe kiekendief. En nu in…

Ringen met de gedeputeerde

12-juli-2019 Gedeputeerde Harold Hofstra van provincie Flevoland was erbij toen, afgelopen week onder het toeziend oog van de vrijwilligers en boer

Veldleeuweriken met ruimte

9-juli-2019 In Polen gaat akkerbouw anders dan in Nederland, de opbrengsten zijn hierdoor gewaswijs misschien lager maar voor vogels biedt het mogelijkheden. Henk Jan Ottens vond daar deze week 3 veldleeuweriknesten

Jonge kiekendieven!

5-juli-2019 Kiek jonge kiekendieven! De tijd is weer aangebroken dat de jonge kieken geringd worden. Niet alleen de grauwe, maar ook de blauwe en bruine. Wie herkent de soort

Eenmaal andermaal kwikstaart

4-juli-2019 De eerste twee tweede legsels van gele kwikstaarten zijn intussen gevonden door Bram Ubels. Dit betekent dat van de 18 gezenderde vrouwen 10% is opgespoord en