ACTUEEL

Eerste kievitskuikens uit het ei in de Zegenpolder

15-apr-2021 Het eerste kievitsnest in de Zegenpolder is uit, de kuikens lopen nu rond in de kruidenrijke groenbemester met volop bloeiende kleine veldkers en paarse dovenetel. Hopelijk is er voldoende voedsel te vinden om snel te groeien

In het spoor van blauwe kiekendief Gerard

09-apr-2021 Met een fiets vol uitrusting stak ik op de boot over naar Schiermonnikoog, om het natuurgebied onder de loep te nemen, waar zenderkiek Gerard (blauwe kiekendief, in 2019 als jong gezenderd) zich in het begin van de winter vaak ophield. Mijn plan was om een rondje door het hele gebied te maken, om de habitattypen nauwkeurig te karteren en naar muizensporen te zoeken.

Tsjechische grauwe kiekendief gevangen in Groningen gezien op Lanzarote

06-apr-2021 Op zaterdag 3 april werd een grauwe kiekendief man met een gele en dus Groningse kleurring met code “KZ” gefotografeerd op Lanzarote door Daniel J. Bethencourt Herrera. Dat hij juist deze vogel voor de lens kreeg, is extra leuk want mannetje KZ heeft een bijzonder achtergrondverhaal.

Het belang van akkerranden voor vogels in het najaar

31-mrt-2021 In steeds meer akkerbouwgebieden zijn de kleurrijke stroken langs de akkers niet meer weg te denken. Akkerranden die worden ingezet om de biodiversiteit in het landbouwgebied te stimuleren en waar vogels in het broedseizoen en in de winter van kunnen profiteren. Maar hoe worden ze gebruikt gedurende het najaar?

In het spoor van blauwe kiekendief Suzanne

26-mrt-2021 Van 03 t/m 07 maart zijn Martijn Rotteveel en ik naar Schouwen-Duiveland in Zeeland geweest om het wintergebied van door Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA) en Sovon gezenderde kiekendief Suzanne in kaart te brengen en het voedselaanbod door muizentellingen vast te stellen.

Het oliekeverseizoen staat weer voor de deur

22-mrt-2021 Oliekevers zijn in ons land sterk achteruitgegaan. Het resterende verspreidingsgebied en de oorzaken van de afname zijn onvoldoende bekend. Na positieve reacties op onze oproep van vorig jaar willen we u opnieuw vragen om te zoeken naar deze forse kevers. Zo hopen we meer over ze te weten te komen.