ACTUEEL

Landelijke Dag Sovon 2020

28-nov-2020 Voor de digitale Landelijke Dag van Sovon, delen collega's van Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels hun leukste ervaringen uit het veld tijdens onderzoek of beschermingswerkzaamheden van afgelopen jaar. Lees hier alles!

Vacature Databasebouwer/-beheerder

Wij hebben meer dan dertig zeer gevarieerde projecten lopen. Binnen deze projecten wordt een brede scala aan verschillende data verzameld, van ringgegevens en terugmeldingen tot nestgegevens, wintervogeltellingen en zenderdata. Voor het opzetten en beheren van databanken zoeken wij ter aanvulling op ons bevlogen team een enthousiaste nieuwe collega.

Blauwe Kiekendief Gerard naar Frankrijk en terug

27-okt-2020 Blauwe Kiekendief Gerard bracht vorige winter door aan de Waddenkust bij het Lauwersmeer, terwijl zijn broer naar Noordwest-Frankrijk trok. Gerard was tot een paar weken geleden niet verder zuidelijk dan Drenthe geweest, maar verraste ons half oktober.

Succes in akkervogelbescherming alleen bij samenwerking

22-okt-2020 Het is juist het grijs van de Grauwe Kiekendief dat één van de lichtpuntjes vormt tegen de donkere achtergrond van de afname van onze boerenlandvogels. Het verhaal van de Grauwe Kiekendief in Groningen is slechts één van de weinige klinkende successen van akkervogelbescherming.

Uilen terwijl de sterren vallen

21-okt-2020 Een relatief windstille nacht met weinig maanlicht is de beste tijd om uilen en Veldleeuweriken te vangen voor ringonderzoek, zeker in vogeltrekmaand oktober. Vorige week hadden we een dergelijke nacht en Hilvert Huizing was erbij om alles prachtig vast te leggen.

Struweel op de slaperdijken in Noord-Groningen

15-okt-2020 Het zetten van rasters voor het planten van struweel op de slaperdijken in Noord-Groningen is begonnen! Zo creëren we samen met Landschapsbeheer Groningen en Vogelbescherming Nederland meer nestgelegenheid, schuilplaatsen en voedsel voor vogels en insecten.