Actueel

Abe is 17 geworden!

20-jun-2024 En dat moet gevierd, want Abe is hiermee officieel de oudst bekende grauwe kiekendiefman van Nederland geworden (en vermoedelijk van Europa en de rest van de wereld!). Op 20 juni 2007 aan de Wulpweg in Flevoland uit het ei gekropen, en nu 17 jaar later ‘still alive and kicking’ in diezelfde provincie, inclusief vrouw, nest en een schare trouwe volgers die hem al vele jaren in hun hart heeft gesloten.

Meerjarig onderzoek naar akkervogels in relatie tot NIL

17-jun-2024 Na een pilotjaar in 2023 zijn we dit jaar dan echt gestart met een groots opgezet onderzoek naar akkervogels in zowel reguliere als natuurinclusieve landbouwgebieden (NIL). We volgen daarbij nesten van gele kwikstaart en veldleeuwerik en kijken o.a. naar verschillen in broedsucces, voedselbeschikbaarheid, overleving en predatie.

Zenderkiek Durk en vrijwilliger Dirk

10-jun-2024 Durk is zo’n zenderkiek die - met elk jaar dat hij weer in Nederland terugkeert - zoetjesaan richting mythische proporties gaat. Dirk is zo’n vrijwilliger die daar ook aan bijdraagt, of hij dat nou wil of niet. En niet alleen omdat hij nauwgezet de verrichtingen van de vogel volgt, maar ook omdat hij prachtige tekeningen van deze vogel maakt.

Flevoland pakt de handschoen op en presenteert Actieplan Akkervogels

23-mei-2024 Er zijn dringend extra inspanningen nodig voor de akkervogels in Flevoland. Daarom hebben vijftien organisaties een Actieplan Akkervogels opgesteld. Er is een brede en integrale aanpak nodig om de dramatische achteruitgang van akkervogels te doen keren.

De laatste vogelrijke dagen in Marokko

25-april-2024 Ook de laatste dagen van de expeditie vlogen voorbij. Gelukkig zijn we droog gebleven de laatste nachten, ook al was het best koud en vochtig in de vroege ochtenduren. In de ochtend van de laatste volle velddag stond ons een aangename verrassing te wachten.

Midden in een Marokkaanse zandstorm met boerenzwaluwen

23-april-2024 De prooitransecttellingen gaan gestaag. We herhalen op zo veel mogelijk plekken de transecten die ook in april 2010 en april 2011 een keer geteld zijn. De reden hiervoor is dat we willen vergelijken hoe het habitat en de prooibeschikbaarheid sinds dien veranderd zijn.