ACTUEEL

30 maart Publieksavond Natuurrijke Slaperdijken te Groningen

U bent van harte uitgenodigd voor de publieksavond ‘Natuurrijke Slaperdijken’ op 30 maart 2023 (graag wel aanmelden, zie link onderaan). Samen met Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Groningen hebben wij met financiering van het Waddenfonds in provincie Groningen een pilotproject gedaan om slaperdijken natuurrijker te maken. Dit alles met medewerking van meerdere boeren en dijkeigenaren in…

Houtsnip: van bosvogel overdag tot akkervogel in de nacht

09-mrt-2023 Tijdens een wandeling door akkergebied kom je ze zelden tegen: houtsnippen. Niet verwonderlijk, want de soort is vooral bekend als bosvogel. In de nacht verlaten houtsnippen echter de veiligheid van bos en ruigtes om in het open (akker)veld te foerageren op bodemfauna, met name regenwormen zijn geliefd. Maar waar doen ze dat, hoeveel houtsnippen overwinteren hier en wat valt er van ze te leren?

Online-infoavond akkervogels tellen

01-mrt-2023 Het agrarisch gebied beslaat bijna 50% van ons land. Om dit allemaal geteld te krijgen zijn er al heel wat mensen op de been maar meer zou zeer welkom zijn. Ben jij een mogelijke nieuwe teller? De telmethode is relatief eenvoudig, de telinspanning is makkelijk aan te passen aan de tijd die jij ervoor over hebt.

Dit was het jaar van GKA – 2022

24-jan-2023 De dagen worden langzaamaan weer langer, en we kijken verwachtingsvol uit naar het komende broedseizoen. Voor het zover is willen we samen met jullie graag even terugkijken op het afgelopen jaar. Traditiegetrouw kun je daarom hier onze nieuwsbrief “Dit was het jaar van GKA… 2022” lezen.

Een decennium akkervogelmonitoring in Flevoland

09-dec-2022 In een tijdperk waarin biodiversiteit hard achteruitgaat is het belangrijk om te weten hoe het met kwetsbare soorten gaat. Aangezien het grootste deel van ons buitengebied voor landbouw wordt gebruikt, geldt dit des te meer voor soorten die afhankelijk zijn van het agrarisch gebied: de boerenlandvogels. Uitkomsten van een decenniumlang monitoren In Flevoland laten zien hoe het akkervogels vergaat.

Pluizen in Zeewolde en Zuidlaren

02-dec-2022 Afgelopen woensdag was weer de jaarlijkse braakballen pluisavond in Flevoland, in samenwerking met vogelwerkgroep IVN Zeewolde. Bij zo’n pluisavond buigt een groep enthousiaste vrijwilligers zich over de braakballen en prooiresten van vooral grauwe en bruine kiekendieven, die tijdens het afgelopen broedseizoen zijn verzameld.