Actueel

Vacatures

30 januari 2024 Voor de monitoring van akker- en weidevogels en broedbiologisch onderzoek aan veldleeuwerik en gele kwikstaart zijn we op zoek naar drie ervaren vogelaars in de periode april-juli 2024. Iets voor jou? Stuur je CV met motivatie vóór 22 februari naar Popko Wiersma.

Loopkevergemeenschap op akkers zeer specifiek

15 november 2023 Sinds er op de akkers van de Groningse Westeresch en Midwolder Bouwten ‘natuurinclusief’ wordt geboerd, hebben we daar een omslag gezien in de samenstelling van de gemeenschap aan loopkevers, met steeds meer kevers van meer natuurlijke habitats.

Bescherming van zwarte kiekendieven in Zuid-Afrika

2 november 2023 Na het uitzwaaien van ‘onze’ grauwe en bruine kiekendieven naar hun overwinteringsgebieden in de Sahel, plakte collega Toni Hoenders nog een stukje aan het kiekenbroedseizoen door in Zuid-Afrika mee te helpen bij het zoeken van nesten van zwarte kiekendieven.

Meer dan twintig Nederlandse rode wouwen online te volgen

8 oktober 2023 Sinds 2019 worden jonge rode wouwen in Nederland gezenderd in een onderzoek naar deze nieuwe broedvogel. Dit jaar kregen 14 jongen een zender, waardoor nu maar liefst 22 rode wouwen online zijn te volgen op hun trek naar het zuiden. De vogels uit eerdere jaren hebben zich inmiddels als broedvogel gevestigd, de meeste niet in Nederland. Een deel is gestorven, vooral door onnatuurlijke oorzaken.

Binnendijken barstensvol bijen en andere beestjes

29 september 2023 Onderzoek naar de insectenrijkdom op binnendijken maakt steeds duidelijker welke sleutelrol deze ‘slaperdijken’ kunnen vervullen in het agrarisch gebied. Met name solitaire bijen en graslandvlinders bereiken soms duizelingwekkende dichtheden. De resultaten zijn gepubliceerd in het laatste nummer van De Levende Natuur.

Veranderingen in de Sahel hebben grote impact op onze Europese broedvogels

10 augustus 2023 Een aantal Nederlandse ornithologen heeft tussen 2007 en 2019 jarenlang veldonderzoek uitgevoerd om te ontrafelen wat de invloed is van de grote landschappelijke en klimatologische veranderingen in de Sahel in Midden-Afrika. In die regio brengt bijna de helft van alle Europese broedvogels de winter door. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in een speciale aflevering van het tijdschrift Ardea.