ACTUEEL

Groningse grauwe kiekendieven bij RTV Noord

08-jul-2022 Vanavond om 18:00 u schitteren de jonge grauwe kiekendieven en beschermers op RTV Noord als er een nest beschermd gaat worden. Daarnaast zal Madeleine Postma in de studio aanwezig zijn om extra toelichting te geven.

Grauwe zenderkiek Jaco overleden na aanrijding maar jongen gered

07-jul-2022 Afgelopen maandag deed Jacob Bosma een bijzondere en trieste vondst. In de berm langs de N46 vond hij namelijk gezenderde en helaas dode grauwe kiekendief Jaco. De conclusie die al snel volgde is dat dit gezenderde mannetje is aangereden en vervolgens overleden.

Wulpenkuiken en de kracht van (on)kruid

17-jun-2022 Vandaag was studente Alexandra Wisniewska op pad voor het onderzoek naar overleving en habitatgebruik van wulpenkuikens in provincie Drenthe. Ze volgde zoals gebruikelijk het signaal van de radiozender op zoek naar het kuiken om te kijken in welk habitat het zich bevond.

Kennisuitwisseling over effectiviteit van vogelakkers

17-jun-2022 Afgelopen dinsdag was er een mooie opkomst bij de ‘Veldworkshop – Vogelakkers’ die we organiseerden op het landgoed van Ernst Verwer in Dinteloord (westelijk Noord-Brabant). De dag begon met een korte introductie over de resultaten uit het onderzoek naar de effectiviteit van vogelakkers en werd opgevolgd met interessante presentaties.

Broedende veldleeuweriken bij Burghsluis gezenderd

14-jun-2022 Momenteel volgen we voor het tweede seizoen het broedsucces en het habitatgebruik van veldleeuweriken in de akkers nabij Burghsluis. Het Zeeuwse Landschap en Landschapsbeheer Zeeland werkt hier samen met enthousiaste boeren aan het herstel van akkernatuur binnen het zogenoemde Partridge-project.

In luzerne broedende kiekendieven op tijd gevonden met drone

7-jun-2022 Sinds kort beschikt GKA over een drone. Een drone die ondanks de erg recente aanschaf, nu al erg waardevol is gebleken. Sommige grauwe kiekendieven zijn momenteel nog druk met een plekje zoeken of waren tot voor kort nog niet duidelijk in de keuze voor een nestlocatie.