ACTUEEL

Meer muizen, broedvogels en insecten op natuurrijke slaperdijken in Groningen

03-nov-2022 Aangepast beheer van dijken biedt kansen om natuurwaarden in agrarisch gebied te vergroten. Slaperdijken die tot 1 juli rusten, vormen samen met aangeplant struweel, veilig broed- en foerageerhabitat voor boerenlandvogels en ook muizen- en insectenpopulaties kunnen zich ontwikkelen. Dit blijkt uit resultaten van het pilotproject ‘Natuurrijke Slaperdijken Groningen’.

De Groninger Waddenkust en slapende kiekendieven bij Vroege Vogels

26-okt-2022 In de programmareeks van Vroege Vogels over diverse landschappen was de Groninger Waddenkust (en dus ook de kwelders) aan de beurt. Via wat speurwerk vonden ze een verwijzing naar GKA en een link naar de kiekendiefslaapplaatsen. Vervolgens kwam de vraag of het GKA hier meer over kon vertellen en hen mee op pad zou kunnen nemen.

Vier jaar zenderonderzoek naar rode wouwen in Nederland

02-sep-2022 De afgelopen vier jaar zijn in Nederland 35 nestjonge rode wouwen en zes adulte broedvogels uitgerust met GPS/GSM-zenders. De sterfte van de nestjongen is fors en ook van de zes adulte broedvogels stierven er twee binnen een jaar. Uit Europees onderzoek blijkt het meestal om vergiftiging te gaan, hoewel deels bewijs ontbreekt.

Kleine jongen worden groot ook zonder het dode zenderkiekmannetje Jaco

26-aug-2022 Op 7 juli 2022 deden wij bericht over het gezenderde grauwe kiekendief mannetje Jaco die dood in de berm langs de N46 werd gevonden door Jacob Bosma. Vanaf dat moment is vrijwilliger Hilbrand Schoonveld tweemaal per dag naar het nest geweest om muizen te brengen om zo het vrouwtje te ondersteunen en haar de kans te geven de vier jongen verder groot te brengen.

1, 2, 3 Bruine kiekendieven zijn ook op trek!

25-aug-2022 Inmiddels is ook bij de bruine de kiekendieven de najaarstrek weer op gang. Dit jaar kunnen wij tien individuen volgen, één uit Groningen, vier uit Flevoland en vijf uit de Hellwegbörde in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Grotendeels zijn het kiekendieven die al in 2019-2021 gezenderd zijn, met uitzondering van Iris uit Groningen en Patrick en Thomas uit de Hellwegbörde, die wij afgelopen broedseizoen van een zender hebben voorzien.

De gezenderde grauwe kiekendief vrouwen bijten het spits af

22-aug-2022 De najaarstrek van grauwe kiekendieven richting hun Afrikaanse wintergebieden is weer van start! Dit jaar kunnen we de trekroutes van negen mannetjes en twee vrouwtjes met GPS-GSM-zenders volgen. Hiervan zijn twee oud bekenden die werden gezenderd in 2020 en 2021 en negen nieuwe zenderkieken uit het afgelopen broedseizoen.