ACTUEEL

Dramatisch begin broedseizoen kievit

29-mei-2020 De eerste golf, een mooie metafoor voor de periode waarin het boerenland wordt overspoeld met kuikens uit de eerste legsels van de broedende akkervogels. Alleen is er op dit moment geen sprake van golven op de droge akkers zowel met het oog op de weinige regen als de weinige jonge, overlevende akkervogels.

Naar een rijk platteland

26-mei-2020 Een landelijk gebied met een fraai cultuurlandschap en een rijke biodiversiteit, versterking van het toekomstperspectief voor boerenbedrijven én een actieve betrokkenheid van de Groningers hierbij, dat is het streefbeeld van 14 natuur- en landbouworganisaties en kennisinstellingen. Gezamenlijk overhandigden zij op 26 mei 2020 het manifest ‘Naar een rijk platteland’ aan gedeputeerde Henk Staghouwer.

Dag van de biodiversiteit

22-mei-2020 In Drenthe zijn inmiddels rond de 75 nesten van wulpen gevonden, waarvan al 44 beschermd zijn met een stroomraster. Van 18 nesten zijn jongen gezenderd, daarvan zijn er 6 compleet verdwenen en lopen er geen kuikens meer op de akkers en door het gras. Ondanks de triestheid van dat gegeven, betekent het ook dat er nog minstens 12 kuikens wel een kans maken om volwassenheid te bereiken.

Blauwe kiekendief T 4 steelt de show

20-mei-2020 Schitterende terugmelding van blauwe kiekendief man T 4 vastgelegd door Ronald Bakker. Vorig jaar uit het ei gekropen en toen niet in de schijnwerpers zoals gezenderde vrouw Zwanet uit hetzelfde nest. Nu steelt hij de show!

Wulp in the picture

15-mei-2020 Je kan je afvragen wie hier nou wie 'photobombed' in de titelfoto. Vanavond zijn ze in ieder geval beiden te zien bij Vroege Vogels TV in de aflevering over het beekdal van de Drentsche Aa om 19:50. De opnames zijn al een tijdje geleden gemaakt voor Vroege Vogels, dus er is al weer van alles gebeurd in het veld.

Er gaat niets boven Groningen, behalve kiekendieven

13-mei-2020 drie soorten kiekendieven die allemaal bezig waren in hetzelfde perceel met nestbouw, en met elkaar! Eén van de vele dilemma’s bij habitatkeuze; kies je voor hoge kwaliteit en daarmee voor mogelijk meer concurrentie met individuen die datzelfde habitat willen gebruiken of voor minder kwaliteit en dus minder concurrentie.