ACTUEEL

Van nestvondst naar nestbehoud

21-jul-2021 Nesten van akkervogels vinden hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Terwijl collega Henk Jan Ottens over een kavelpad rijdt, vliegt er ineens een veldleeuwerik en vervolgens een graspieper (locatie rode stipje) op uit de vegetatie. Resultaat van een snelle check levert twee nesten met vier eieren.

Kiekendieven uit het ei, bescherming om het nest

16-jul-2021 Op dit moment is de bescherming zowel van kiekendieven in Groningen als Flevoland en ook enkele nesten in Friesland en Rheiderland in volle gang. Terwijl de wulpen al deels in hun overwinteringsgebieden vertoeven en veel andere vogels zich opmaken voor vertrek, kruipen nu de kiekendieven pas uit het ei.

Hulp gezocht: bij onderzoek naar jaagsucces kiekendieven

16-jul-2021 Studenten Jaap van Dorst en Stef Kooijman zijn druk bezig met hun afstudeeronderzoek naar de Marnewaard als foerageergebied voor roofvogels en met name de grauwe kiekendief. Belangrijk onderdeel hierbij is het bepalen van het jaagsucces middels jaagprotocollen.

Bezoek uit Vlaanderen

14-jul-2021 Speciaal uit Vlaanderen kwam Wim Bovens van NWG de Kerkuil naar Groningen om het beschermingswerk van de kiekendieven hier mee te maken. Die ervaring neemt hij weer mee naar het zuiden waar ook bruine en soms grauwe kiekendieven beschermd worden.

Meer biodiversiteit door tijdelijke natuur in Blauwestad

13-jul-2021 In het oosten van de provincie Groningen ligt Blauwestad, een gebiedsontwikkelingsproject met woonkavels rond het kunstmatig aangelegde Oldambtmeer. Bouwgebieden zijn gebieden in transitie en geregeld liggen er percelen onbepaalde tijd braak, voordat de bouw begint. Een uitgelezen kans voor de ontwikkeling van tijdelijke natuur die bijdraagt aan de biodiversiteit.

Kiekendieven in militair trainingsterrein Marnewaard

05-jul-2021 In het militaire trainingsterrein de Marnewaard, gelegen naast het Lauwersmeer, wordt door ons een onderzoek uitgevoerd naar de huidige status van het terrein als foerageergebied voor muizenetende roofvogels en in het speciaal de grauwe kiekendief.