ACTUEEL

Dit was het jaar van GKA – 2021

19-jan-2021 2021 was een jaar waarin weer ontzettend veel gebeurd is en we met jullie hulp, enthousiasme en inzet zowel beschermingswerkzaamheden als onderzoek hebben uitgevoerd ten behoeve van het behoud van onze akkervogels. Maar niet alleen onze akkervogels hier kunnen deze hulp goed gebruiken.

Licht op het mysterieuze leven van de boomvalk

05-jan-2021 Van de boomvalk zien we vaak slechts een glimp. Deze mysterieuze trekvogel pikt oude kraaiennesten in en overwintert diep in Afrika. In een paar weken brengen ze een legsel groot. Hoe doen ze dat precies? Hoe gebruiken ze het landschap? Dit is het verhaal van Thei en Jacoba.

Blauwe kiekendief en velduil in de schijnwerpers

24-dec-2021 De blauwe kiekendief en de velduil horen bij de Wadden. Echter zijn hun karakteristieke vliegbeeld en foerageergedrag daar tegenwoordig steeds minder te aanschouwen, want het gaat slecht met deze (vooral muizenetende) roofvogels. Het Waddenfondsproject ‘Wadvogels van Allure’ bracht de knelpunten voor deze tot de verbeelding sprekende soorten in kaart.

Pieken en dalen in grauwe kiekenland

18-dec-2021 Het broedseizoen van in de akkers broedende grauwe kiekendieven in 2021 is er een met het laagste broedsucces in de afgelopen tien jaren. Ondanks dit diepe dal zijn er ook piekjaren, en is er langjarig groei zichtbaar van het gemiddeld aantal territoria, succesvolle nesten en uitgevlogen jongen.

Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

26-nov-2021 Vandaag op de Landelijke Dag van Sovon geeft Raymond Klaassen een lezing 'Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees'. Een lezing die voortkomt uit het onderzoek 'Wadvogels van Allure' naar de blauwe kiekendief en velduil, beiden schaarse en bijzondere broedvogels in Nederland. Het monitorings- en onderzoeksrapport is nog niet definitief.

Drie jaarklassen jonge rode wouwen gevolgd

10-nov-2021 Afgelopen broedseizoen zijn opnieuw Nederlandse rode wouwen uitgerust met GPS/GSM-zenders. Sinds 2019 zijn 28 nestjonge rode wouwen gezenderd waarvan er nog 13 leven. 12 zijn gestorven en 3 verdwenen. Dit jaar is ook gestart met onderzoek naar terreingebruik en vlieggedrag van adulte broedvogels.