ACTUEEL

Eerste Drentse wulpenkuiken op Moederdag uit het ei

11-mei-2022 Het eerste gezenderde wulpenkuiken van 2022 is weer een feit! Heel toepasselijk kroop dit jong op Moederdag (8 mei) uit het ei om inmiddels alweer het vierde broedseizoen -waarin jonge wulpen worden gevolgd om habitatgebruik en overleving te volgen- af te trappen.

Friese grauwe kiekendief langs Lanzarote

22-apr-2022 Woensdag 20 april kregen we een bericht van David Perez Rodriguez, dat er een grauwe kiekendief met een vertrouwde gele kleurring was gezien op Lanzarote, onderdeel van de Canarische eilanden. Een paar dagen geleden was daar een zeer dichte aanvoer van Saharastof.

Het Drentse wulpenbroedseizoen is geopend

08-apr-2022 Met de vondst van het eerste wulpenlegsel in Drenthe door Jaap van Gorkum gisteren (07-04), kunnen we het broedseizoen van de wulp in de provincie officieel voor geopend verklaren. Natuurlijk gaat daar al een tijd van voorbereiding aan vooraf bij de wulpen; balts, het maken van een nestkuiltje en het verzamelen van enkele takjes of grassprieten.

Geelgors en grasmus profiteren van de aanleg van veldstruweel in akkerland

30-mrt-2022 Met de meeste akkervogels in Nederland gaat het niet goed, maar in de polder Tussenklappen bij Muntendam wemelt het er van. Dat is deels te danken aan plukjes veldstruweel die speciaal door het boeren-burgerinitiatief ‘Boerenbuitengebied Muntendam’ zijn aangeplant. De aantallen geelgorzen en grasmussen verdubbelden in 5 jaar!

Actieplan Groninger Akkervogels

23-mrt-2022 Groningen is één van de belangrijkste akkervogelbolwerken van Nederland. Om vogels zoals de veldleeuwerik, patrijs en geelgors beter te beschermen, is een gezamenlijke aanpak van groot belang. Daarom hebben zestien partijen de handen ineengeslagen in een provinciaal actieplan, dat vandaag is aangeboden aan Groninger gedeputeerde Johan Hamster en de bestuurders van waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s.

Profiteren Groningse akkervogels van het agrarisch natuurbeheer?

17-mrt-2022 Akkerbouwgebieden waren van origine zeer vogelrijk, maar door intensivering van de landbouw zijn akkervogels sterk afgenomen. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is het beleidsinstrument voor de bescherming van akkervogels. In Groningen worden deze maatregelen geclusterd in de beste akkervogelgebieden, om ‘meer te doen in minder gebieden’. Wat heeft deze aanpak opgeleverd?