Actueel

Een veranderd Marokko: van steppe tot dadelpalmplantages

19-april-2024 - Sinds de laatste update zijn er drie dagen voorbij gegaan. En wat hebben we wel niet gezien en beleefd in deze korte tijd! En wat een route hebben we afgelegd. Vanaf Maatarka reden we tellend richting het zuidwesten waar we vlak voor Talsinnt in een droge rivierbedding in de bergen kampeerden.

Slaapplaatsen van zendervogels en de eerste braakbal!

17-april-2024 - Inmiddels hebben we onze tenten hier in Oost-Marokko voor de vierde keer opgezet. Naast een stuwmeer in het gebied waar de Deense zendervogel Jörn in 2011 een stopover gemaakt heeft, bij het toenmalige kamp. Naast ons horen we in het donker pleisterende steltlopers en watervogels roepen, wat een sfeer!

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.