Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk.

Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Gezenderde Nederlandse wulp naar Ierland

22-jun-2021 Dit voorjaar zijn er voor het eerst in Nederland volwassen wulpen gezenderd in het kader van een internationaal onderzoek naar de overwinteringsgebieden van in Europa broedende individuen. De jacht op wulpen is in het land sinds kort verboden, en dat blijft zo als blijkt dat er vogels uit bedreigde broedpopulaties, zoals Nederland, in Frankrijk overwinteren.

Koekoeken in akkerland gezenderd voor Europees onderzoek

21-jun-2021 Icarus is niet alleen de naam van een overmoedige Griekse jongen die met vleugels van veren en was te dichtbij de zon vloog, maar nog veel interessanter de naam van een nieuw onderzoekssysteem die sinds het najaar van 2020 officieel in gebruik is.

AGENDA


Voor internationaal Frans onderzoek naar overwinteringsgebieden zijn in Drenthe drie adulte wulpen gezenderd waaronder man Hendrikus. Na een mislukte broedpoging vertrok hij 15 juni via Engeland en Wales naar Ierland, het is pas de 5e terugmelding van een Nederlandse wulp daar! https://t.co/pX6Bl8KhdP grauwekiek photo

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.