ACTUEEL

Steppekiek C|3 in Spanje

Groot nieuws uit Zuid-Europa: Nederlandse steppekiekendief C|3 broedt in Spanje! Op 2 juni komt er groot nieuws uit Spanje: daar vinden de vermaarde onderzoekers en kiekendiefbeschermers Beatriz Arroyo en haar man François Mougeot (Spanish National Research Council | CSIC · Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)) op hun zoektocht naar broedende velduilen in het…

Succes steppekiekendief in NL

Opnieuw een succesvol paar steppekiekendieven in Groninger akker! In 2017 wordt er voor het eerst in Nederland officieel een broedend paartje steppekiekendieven vastgesteld. Ze brengen in een Groninger graanakker in een beschermd nest vier jongen groot. In 2018 mislukt een broedpoging van hetzelfde vrouwtje, toen heel uniek gepaard met een grauwe kiekendief. En nu in…

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.