Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels GKA is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk.

ACTUEEL

Dramatisch begin broedseizoen kievit

29-mei-2020 De eerste golf, een mooie metafoor voor de periode waarin het boerenland wordt overspoeld met kuikens uit de eerste legsels van de broedende akkervogels. Alleen is er op dit moment geen sprake van golven op de droge akkers zowel met het oog op de weinige regen als de weinige jonge, overlevende akkervogels.

Naar een rijk platteland

26-mei-2020 Een landelijk gebied met een fraai cultuurlandschap en een rijke biodiversiteit, versterking van het toekomstperspectief voor boerenbedrijven én een actieve betrokkenheid van de Groningers hierbij, dat is het streefbeeld van 14 natuur- en landbouworganisaties en kennisinstellingen. Gezamenlijk overhandigden zij op 26 mei 2020 het manifest ‘Naar een rijk platteland’ aan gedeputeerde Henk Staghouwer.

Update: t/m 1 juni zijn gezamenlijke bijeenkomsten afgelast, maar we kunnen je hulp nog steeds gebruiken. Kijk bij de agenda waar en hoe je kunt helpen. Ons werk gaat gewoon door en je kunt altijd contact opnemen.

AGENDA


Het akkermannetje deed zijn bijnaam eer aan en bouwde een nest in de gescheurde en droge aarde tussen de tarwewortels. Meerjarig onderzoek naar de gele kwikstaart leverde veel nestvondsten op, maar dit is één van de bijzonderste! Ook de 1e foerageervluchten werden geregistreerd. https://t.co/w7RQocIgRA grauwekiek photo

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.