Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels GKA is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk.

ACTUEEL

Deltadijken blijken bijenparadijs

23-jan-2021 De Hollandse dijken staan van oudsher bekend om hun waarde voor onder andere vaatplanten en paddenstoelen. Het project ‘Rijke Dijken van de Delta’ wijst uit dat sommige dijken ook veel te bieden hebben op het gebied van insecten, in het bijzonder voor wilde bijen.

Vangst, vlucht en vondst van een velduil

20-jan-2021 Vanaf oktober kwamen helaas wegens de korte daglichtperiode bijna geen posities meer binnen, en vanaf begin november waren wij haar helemaal “kwijt”. Tijdens de integrale roofvogeltelling (19 en 20 december) werd Bineke echter teruggevonden en voor het eerst weer gefotografeerd door Carmen Rademaker. Wat waren wij blij om te weten dat zij nog leefde!

AGENDA


Begrazing op dijken is niet perse slecht voor bijen. Zowel hooidijken (bloemdijken) als begraasde dijken zijn geïnventariseerd en we hebben vastgesteld dat dijken met (extensieve) begrazing buitengewoon waardevol voor insecten kunnen zijn.

V.l.n.r. Borstelwespbij, weidebij https://t.co/vE0aWIZwvj https://t.co/rWXKyZoX4s

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.