Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Jonge blauwe kiekendieven gezenderd en online te volgen

10-sep-2021 Anno 2021 broeden er minder blauwe kiekendieven dan zeearenden in Nederland. Alleen op Texel, Terschelling en in de Groningse akkers komen nog paren voor. Afname van de broedpopulatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat teveel jonge vogels hun eerste winter niet overleven.

Wulpenkuikens bij BinnensteBuiten

03-sep-2021 Afgelopen broedseizoen liet collega Henk Jan Ottens voor het programma BinnensteBuiten Camilla Dreef kennismaken met de Drentse wulpen en dat nog wel bij een net uitkomend nest. Donderdag 9 september kan iedereen om 18.45u in het programma meegenieten met het onderzoek naar de wulp.

AGENDA


Gezenderde bruine kiekendief vrouw 70 heeft zich als eerste gemeld vanuit het overwinteringsgebied ten zuiden van de Sahara! Peter is echter ook dichtbij zijn wintergebied ten noorden van de woestijn. De vraag is of hij daar ook dit jaar blijft!

https://t.co/bAUBPdbXMP https://t.co/MpI7VfIp8t
grauwekiek photo

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.