ACTUEEL

Jonge Rode Wouwen gezenderd

Eerste zelfstandige stappen van jonge Nederlandse Rode Wouwen niet zonder gevaar Sinds 2010 komen Rode Wouwen in Nederland jaarlijks succesvol tot broeden en het aantal lijkt sinds 2015 toe te nemen. De toename kan een gevolg zijn van “overflow” uit nabije populaties in Duitsland of België, maar kunnen ook voortkomen uit “eigen” reproductie van Nederlandse…

Blauwe kiekendief H3 is terug

25-juli-2019 In de polders nabij de Dollard is voor de eerste keer blauwe kiekendief vrouw H3 teruggezien. In 2011 kwam zij in de buurt van Nieuw-Scheemda ter wereld. Zij brengt nu samen met een ongeringde man

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.