Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Broedvogels, gouden schallebijters en muizen in Pilotproject ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’

12-okt-2021 Terwijl de akkers in het omliggende agrarische landschap jaarlijks bewerkt worden, kunnen slaperdijken een oase van rust vormen voor bodemleven, insecten en vogels. In Groningen wordt daarom onderzocht wat natuurvriendelijk beheer van deze dijken aan natuurwaarden oplevert. De eerste resultaten zijn nu uitgewerkt.

Jonge blauwe kiekendieven gezenderd en online te volgen

10-sep-2021 Anno 2021 broeden er minder blauwe kiekendieven dan zeearenden in Nederland. Alleen op Texel, Terschelling en in de Groningse akkers komen nog paren voor. Afname van de broedpopulatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat teveel jonge vogels hun eerste winter niet overleven.

AGENDA

In @provgroningen onderzoeken we samen met @vogelnieuws en @LBGroningen wat natuurvriendelijk beheer van de slaperdijken aan natuurwaarden oplevert. De eerste resultaten zijn nu uitgewerkt.

Ruigpootbuizerd Janosch  © Rein Hofman
Gouden schallebijter © Theodoor Heijerman https://t.co/UIHI0siVeT https://t.co/TyJZcicDQy

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.