ACTUEEL

Vlieggedrag van kiekendieven in relatie tot windturbines

17-nov-19 Zowel kiekendieven als ontwikkelaars van windturbineparken houden van open landschappen. Opwekken van duurzame energie is belangrijk, maar groei van het aantal windparken kan problematisch

Over de traditionele rolverdeling bij grauwe kiekendieven

02-nov-2019 Roofvogels kennen in het broedseizoen een traditionele rolverdeling tussen de seksen. Vrouwtjes broeden de eieren uit en verzorgen de jongen terwijl mannetjes voor het voedsel zorgen. Een voordeel van zo’n strikte taakverdeling is

AGENDA


Collega Tonio Schaub doet onderzoek naar vlieggedrag van kiekendieven in relatie tot windturbines/windturnbineparken. Daarover nu een Early View artikel @IBIS_journal en een natuurbericht op @NatureTodayNL
https://t.co/8EzKXt9F8r https://t.co/it5tWlSvhG
https://t.co/3YYiEHhbR3
grauwekiek photo

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.