Medewerkers

Toni Hoenders
Nestbescherming kiekendieven Groningen, Friesland, Drenthe
Monitoring akkervogels
Projectondersteuning

+31 (0) 6 15 51 52 21
[email protected]

Nel Sangers
Directeur

+31 (0) 6 20 07 25 08
[email protected]

Jitty Hakkert
Nestbescherming kiekendieven Flevoland, Groningen, Drenthe
Monitoring akkervogels
Contactpersoon velduilen

+31 (0) 6 46 02 49 64
[email protected]

Almut Schlaich
Onderzoek kiekendieven
Internationaal netwerk kiekendieven

+31 (0) 6 50 45 97 66
[email protected]

Harm Jan Kiewiet
Projectadministratie
Boekhouding

+31 (0) 6 50 50 54 17
[email protected]

Sylvia de Vries
Projectondersteuning
Monitoring insecten

+31 (0) 6 13 02 62 61
[email protected]

Madeleine Postma
Nestbescherming kiekendieven
Contactpersoon vrijwilligers

+31 (0) 6 29 26 99 78
[email protected]

Olaf Klaassen
Communicatie

+31 (0) 6 41 48 08 39
[email protected]

Raymond Klaassen
Onderzoek akkervogels (veldleeuwerik en gele kwikstaart)
Natuurinclusieve landbouw
Energietransitie
Zenderonderzoek

+31 (0) 6 30 10 71 75
[email protected]

Tonio Schaub
Geassocieerde promotiestudent windenergie
Zenderonderzoek
Nestbescherming kiekendieven Rheiderland

+31 (0) 6 21 18 85 26
[email protected]

Popko Wiersma
Coördinatie en analyses MAS
Onderzoek akkervogels
Onderzoek agrarisch natuurbeheer

+31 (0) 6 50 50 66 84
[email protected]

Henk Jan Ottens
Onderzoek wulp en veldleeuwerik
Coördinatie MAS Drenthe en Noord-Holland

+31 (0) 6 50 50 66 78
[email protected]

Karen Blaakmeer
Informatie manager
Data stroomlijner

+31 (0) 6 25 52 55 50
[email protected]

Yvonne Roelofs
Dataverwerking
Projectondersteuning

+31 (0) 6 25 12 00 21
[email protected]

Niels Godijn
Natuurrijke slaperdijken
Monitoring akkervogels en insecten
Contactpersoon Zuid-Holland en Zeeland

+31 (0) 6 46 48 15 41
[email protected]

Cornelis Fokker
Monitoring akkervogels
Onderzoek kievit

+31 (0) 6 86 86 58 30
[email protected]

Studenten

Thijn van de Grift
Aeres Hogeschool Almere

Onderzoek naar ruimtegebruik van wulpenfamilies in Drenthe.

Josanne Wolters
Van Hall Larenstein Leeuwarden

Onderzoek naar gebruik van grasland en vogelakkers als foerageergebied van muizenetende roofvogels op klei- en veengrond in Groningen en Drenthe.

.

Remco van Hijum
Van Hall Larenstein Leeuwarden

Onderzoek naar jachtsucces van muizenetende roofvogels in het Lauwersmeer.

Lisa ter Haare
Van Hall Larenstein Leeuwarden

Onderzoek naar muizendichtheden en kiekendieven in relatie tot bemesting op graspercelen in Oost-Groningen

Jan Bijsterbosch
Van Hall Larenstein Leeuwarden

Onderzoek naar jachtsucces van muizenetende roofvogels in het Lauwersmeer

Bestuur

(e-mail: [email protected])

Irene van Hooff
Voorzitter

+31 (0) 6 81 18 00 64
[email protected]

Willem-Pier Vellinga
Bestuurslid

+31 (0) 6 30 46 83 70
[email protected]

Marije Kuiper
Bestuurslid

+31 (0) 6 10 86 13 52
[email protected]

Jan Loots
Penningmeester/secretaris

+31 (0) 6 55 73 59 59
[email protected]

Peter Mendelts
Bestuurslid

+31 (0) 6 42 26 17 32
[email protected]

Jaarverslagen

  Neem contact op

  Contact Informatie

  • Postadres:
  • Berkenweg 1, 9471 VA Zuidlaren
  • E-mail:
  • [email protected] (ook voor stageverzoeken)
  • Kamer van Koophandel: 
  • Noord Nederland – vestiging Groningen
   nummer: 02088258
  • Bank :
  • Triodos bank: NL82 TRIO 0390 3487 75
  • BIC :
  • TRIONL2U