Kennis

2024

Godijn, N., P. Leendertse & W. Dieleman (2024). Broedende veldleeuweriken in luzerne - Later maaien verbetert het broedsucces. GKA-rapport 2024-05, CLM-rapport 1194. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels & CLM, Zuidlaren, Culemborg (PDF)

BoerenNatuur Flevoland, LTO Noord, Landschapsbeheer Flevoland, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels en provincie Flevoland (adviserend deelnemer). (2024): Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033 (PDF)

BoerenNatuur Flevoland, LTO Noord, Landschapsbeheer Flevoland, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels en provincie Flevoland (adviserend deelnemer). (2024): Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033, beknopte publiekssamenvatting (PDF)

2023

Wiersma, P. (2023). Trends van akkervogels in Flevoland in 2011-2023. GKA-rapport 2023-20. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

GKA (2023). In het kort: resultaten tellingen Roofvogelroutes 2019-2023. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

Hakkert J., Hoenders J.A., Postma M.A. & Wiersma P. (2023). Broedvogels in het agrarisch gebied van provincie Flevoland in 2023 - Resultaten monitoring Meetnet Agrarische Soorten (MAS). GKA-Rapport 2023-14. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

Wiersma P. (2023). Akkervogels in Groningen in 2023. Resultaten Meetnet Agrarische Soorten. GKA-Rapport 2023-12. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

Ottens H.J. & Roelofs Y. (2023). Meetnet Agrarische Soorten in provincie Drenthe in 2023. GKA-Rapport 2023-11. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

Ottens H. J., Roelofs Y. & Wiersma P. (2023). Meetnet Agrarische Soorten en patrijzentellingen in Drenthe in 2020-2022. GKA-Rapport 2023-10. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

Hoenders T. & H.J. Ottens. (2023). Nulmeting patrijs in Westerwolde en de Veenkoloniën 2023. GKA-rapport 2023-07. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

Godijn, N., K.C. Fokker, H. Visser & P. Wiersma. 2023. Akkervogels op de Zuid-Hollandse eilanden 2017-2022 – Resultaten Meetnet Agrarische Soorten (MAS). GKA-rapport 2023-01. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

Godijn, N., R.H.G. Klaassen & H.J. Ottens. (2023). Broedende veldleeuweriken en strokenteelt in Provincie Zeeland in 2021-2022. GKA-rapport 2022-10. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

Slikboer, L. & Godijn, N. (2023). Binnendijken Delta waardevol leefgebied voor insecten. De Levende Natuur, 124 (5), 204-208. (PDF)

2022

Klaassen R., Schultinga M., Sirks A., Kleyheeg E. & Wiersma P. (2022). Evaluatie van de effecten van het agrarisch natuurbeheer op voorkomen en trends van akkervogels in de provincie Groningen 2015 – 2020. GKA-rapport 2022-01. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda. (PDF)

Wiersma, P., T. Hoenders en Y. Roelofs, 2022. Vogelakkers - diversiteit en effectiviteit. Rapport nummer OBN-2020-120-CU Kennisnetwerk OBN, Driebergen, GKA2022-6 Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Zuidlaren. (PDF)

Klaassen R., de Vries S., Ringelberg E. & Mulder P.H. (2022). Geelgors en grasmus blij met struweel in akkerland. De Levende Natuur, 123, 54-59. PDF op te vragen bij [email protected]

Schaub T. & Roelofs Y. (2021). Raumnutzung und Flugverhalten von Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittel- und Ostwestfalen: Ergänzende Auswertungen 2021. GKA-Rapport 2022-02. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels Scheemda.

Arts M. (2022). Habitatkeuze en foerageergedrag van overwinterende Blauwe Kiekendieven in de muizenarme winter van 2021-2022. Stageverslag. HAS Hogeschool Venlo. (PDF)

2021

Godijn N. & Ottens H.J. (2021). Broedende veldleeuweriken en strokenteelt in Provincie Zeeland in 2021. GKA-Rapport 2021-10. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda. (PDF)

Ottens H.J., Wiersma P., Kusters T. & B. Dijkstra. (2021). Nestbescherming en habitatgebruik van gezenderde kuikens geven inzichten voor bescherming van Drentse Wulpen. Limosa, 94, 30-42. PDF op te vragen bij [email protected]

Schlaich A., Klaassen R., Schaub T., Postma M., Wiersma P., Westerhuis G., Hakkert J., de Vries S. & Bos J. 2021. Wadvogels van Allure: blauwe kiekendief en velduil. Onderzoeks- en monitoringsrapport. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda. (PDF)

Wiersma P. & Hakkert J. 2021. Trends van vogels van het agrarisch gebied van Flevoland in 2011-2021. GKA-Rapport 2021-17. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda. (PDF)

2020

Van Rijn S. & W. van Manen (2020). Terreingebruik, dispersie en sterfte van jonge rode wouwen in Nederland. Voortgangsrapport 2019. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. (PDF)

Schaub T. & M. Postma (2020). Mannetje Bruine Kiekendief Circus aeruginosus brengt drie jongen tot uitvliegen na verlaten van broedsel door vrouwtje in vroeg jongenstadium. De Takkeling 28 (1): 69 - 77. (PDF)

2019

Both C. & Klaassen R.H.G (2019) Hoe vergaat het onze langeafstandtrekkers die in Afrika overwinteren? How do Dutch long-distance migrants wintering in Africa thrive? Limosa, 92(3), 138-153. (Samenvatting, ENG Summary)

Godijn N. & Wiersma P. (2019). Monitoring en onderzoek experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon 2018. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda.

Schaub T., Klaassen R.H.G., Bouten W., Schlaich A.E. & Koks B.J. (2019). Collision risk of Montagu's Harriers Circus pygargus with wind turbines derived from high-resolution GPS-tracking. IBIS – International Journal of Ornithology. https://doi.org/10.1111/ibi.12788 (PDF op verzoek verkrijgbaar / available on request [email protected])

Schlaich A.E. & Klaassen R.H.G. (2019). Het leven van de Grauwe Kiekendief in de Sahel in kaart gebracht door een combinatie van high-tech GPS-loggeronderzoek en ouderwets veldwerk Ecology of Montagu's Harriers Circus pygargus wintering in the Sahel revealed by a combination of high-tech GPS-tracking and old-fashioned fieldwork. Limosa, 92(3), 175-183. (Samenvatting, ENG Summary)

Schlaich A.E. (2019). Migrants in double jeopardy. Ecology of Montagu's Harriers on breeding and wintering grounds. PhD. diss. Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands. (PDF)

Wieringa A., Klaassen R.H.G., Schlaich A.E. & Koks B.J. (2019). Increased food provisioning by female Montagu's Harriers in years with food shortage weakens sex-specific roles in parental care. Ardea 107: 149 – 158. https://doi.org/10.5253/arde.v107i2.a5 (PDF op verzoek verkrijgbaar / available on request [email protected])

2018

Wiersma P., Godijn N., de Jongh B., Luske B., Noordijk J., Prins U., Rozendaal G., Slikboer L., Verbeek P. & Zeegers T. (2018). Integrale rapportage experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon, 2017. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda.

2017

Klaassen RHG, Schlaich AE, Bouten W. & Koks BJ (2017). Migrating Montagu's harriers frequently interrupt daily flights in both Europe and Africa. Journal of Avian Biology, 48, 180 - 190. https://doi.org/10.1111/jav.01362

Schlaich AE, Bouten W., Bretagnolle V., Heldbjerg H., Klaassen RHG, Sørensen IH, Villers A. & Both C. (2017). A circannual perspective on daily and total flight distances in a long-distance migratory raptor, the Montagu's harrier Circus pygargus. Biology Letters 20170073. https://doi.org/10.1098/rsbl.2017.0073

Sørensen IH, Schlaich AE, Klaassen RHG, Heldbjerg H. & Koks BJ (2017). Rare case of an adult male Montagu's Harrier Circus pygargus over ‐ summering in West Africa, as revealed by GPS tracking. Journal of Ornithology, 158, 753-760. ( Summary , PDF available on request / available on request [email protected])

2016

Ottens H.J., Hakkert J. & Wiersma P. (2016). Effect van uitgesteld maaibeheer op broedsucces van Veldleeuweriken. Rapport Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda (PDF)

Schlaich A.E., Klaassen R.H.G., Bouten W., Bretagnolle V., Koks B.J., Villers A. & Both C. (2016). How individual Montagu’s Harriers cope with Moreau’s Paradox during the Sahelian winter. Journal of Animal Ecology, 85, 1491 - 1501. (PDF)

2015

Augiron S., Gangloff B., Brodier S., Chevreux F., Blanc J-F., Pilard P., Coly A., Sonko A., Schlaich A., Bretagnolle V. & Villers, A. (2015) Winter spatial distribution of threatened acridivorous avian predators: implications for their conservation in a changing landscape. Journal of Arid Environments, 113, 145 – 153https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.10.001

Kuiper M.W., Ottens H.J., van Ruijven J., Koks B.J., de Snoo G.R., Berendse F. (2015). Effects of breeding habitat and field margins on the reproductive performance of Skylarks (Alauda arvensis) on intensive farmland. Journal of Ornithology Volume, 156 (3), 557-568. (PDF)

Kuiper M.W. (2015). The value of field margins for farmland birds. PhD diss. Wageningen University, the Netherlands. (PDF)

Schlaich A.E., Klaassen R.H.G., Bouten W., Both C. & Koks B.J. (2015). Testing a novel agri-environmental scheme based on the ecology of the target species, Montagu's Harrier Circus pygargus. Ibis, 157(4), 713-721. https://doi.org/10.1111/ibi.12299

Vansteelant W.M.G., Bouten W., Klaassen R.H.G., Koks B.J., Schlaich A.E., van Diermen J., van Loon J.J. & Shamoun-Baranes J. (2015). Regional and seasonal flight speeds of soaring migrants and the role of weather conditions at hourly and daily scales. Journal of Avian Biology, 46, 25-39. doi.org/10.1111/jav.00457 (PDF)

2014

Jukema J. & Wiersma P. (2014). Climate change and advanced primary moult in Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria. Ardea, 102, 153- 59. ( PDF )

Klaassen RHG, Hake M., Strandberg R., Koks BJ, Trierweiler C., Exo KM., Bairlein F. & Alerstam T. (2014). When and where does mortality occur in mgiratory birds? Direct evidence from long-term satellite tracking of raptors. Journal of Animal Ecology, 83(1), 176 - 184. ( PDF )

Klaassen RHG, Reneerkens J. (2014). Introduction: Bird tracking; transmitter and logger research on birds in the Netherlands. Introduction: An overview of bird tracking studies in the Netherlands (ENG Summary ). Limosa, 87(2), 58-73. ( PDF )

Klaassen RHG, Schlaich AE, Bouten W., Both C. & Koks BJ (2014). First results of the year-round follow of hen harriers nesting in cropland in East Groningen. First results of year-round tracking of Hen Harriers Circus cyaneus breeding in the agricultural landscape of East-Groningen (ENG Summary ). Limosa, 87(2), 58 - 73. ( PDF )

Klaassen RHG, Schlaich AE, Franken MS, Bouten W. & Koks BJ (2014) GPS loggers reveal behavior Montagu's harriers in farmland in East Groningen. Living Nature, 115(2), 61 - 66. ( PDF )

Ottens HJ, Kuiper MW, Flinks H., van Ruijven J., Siepel H., Koks BJ, Berendse F. & de Snoo GR (2014). Do field margins enrich the diet of the Eurasian Skylark Alauda arvensis on intensive farmland? Ardea, 102, 161-,171. ( PDF )

Ottens HJ & Postma M. (2014) Trends and breeding results of Montagu's Harrier Circus pygargus in the Netherlands in 2008 - 13. De Takkeling, 22, 107-119. ( PDF )

Trierweiler C., Klaassen RHG, Drent RH, Exo KM., Komdeur J. & Bairlein F. (2014). Migratory connectivity and population-specific migration routes in a long-distance migratory bird. Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences 281 (1778): 20132897-1-20132897-9. ( PDF )

Wiersma P., Ottens HJ, Kuiper MW, Schlaich AE, Klaassen RHG, Flanders O., Postma M., Koks BJ (2014). Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in provincie Groningen. Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda.

2013

Kuiper M.W., Ottens H.J., Cenin L., Schaffers A.P., van Ruijven J., Koks B.J., Berendse F. & de Snoo G.R. (2013). Field margins as foraging habitat for skylarks (Alauda arvensis) in the breeding season. Agriculture, Ecosystems & Environment, 170, 10 – 15. https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.03.001

Ottens H.J. (2013) Evaluatierapport Meetnet Agrarische Soorten in Collectieve Beheergebieden in Drenthe in 2013. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda. (PDF)

Ottens H.J., Kuiper M.W., Scharenburg C.W.M. & Koks B.J. (2013) Akkerrandbeheer niet de sleutel tot succes voor de Veldleeuwerik in Oost-Groningen. Field margins are not the ley to success for the Skylark Alauda arvensis; a case study in Eastern Groninge, the Netherlands. Limosa, 86(3), 140-152. (Samenvatting, ENG Summary).

Ottens H.J., Wiersma P. & Koks B.J. (2013) Wintervoedsel voor Groningse en Drentse akkervogels. Winter food for farmland birds in Groninge en Drenthe. Limosa, 86(3), 192-202. (Samenvatting, ENG Summary).

Trierweiler C., Mullié W C., Drent R.H., Exo K-M., Komdeur J., Bairlein F., Harouna A., de Bakker M. & Koks B.J. (2013) A Palearctic migratory raptor species tracks shifting prey availability within its wintering range in the Sahel. Journal of Animal Ecology, 82(1), 107-120. (PDF)

2008

Trierweiler C., Visser E.G., Arisz A. & Koks B.J. (2008) Habitatgebruik van Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in het agrarisch landschap 2003-2006 onderzocht m.b.v. radiotelemetrie. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda. (PDF)

2020

29 april 2020 Trouw
De Velduil, het spook in de schemer  door Koos Dijksterhuis

Velduil. April 2020, Oost-Groningen © Rein Hofman

22 april 2020 Vakblad Natuur Bos Landschap
Collega Raymond Klaassen reageert op de stelling: 'Met natuur-inclusieve landbouw gaan we de natuur redden.'

21 april 2020 World Curlew Day, RTV Drenthe
'De dag van Drenthe' collega Henk Jan Ottens vertelt over het wulpenonderzoek in Drenthe vanaf 6:58 min.

Wulp in akkerland. April 2020, Drenthe © Annemarie Loof

30 januari 2020 Leeuwarder Courant
Velduil Romke gaat vanaf Wynserpolder 'offline' en duikt in Libië weer op  door René Smid

Gezenderde velduil Romke © Raymond Klaassen

2019

7 september 2019 ROEG!
De wulp maakt een goede kans in Drenthe Er zijn goede kansen om de wulp als broedvogel te behouden voor Drenthe, aldus onderzoeker Henk Jan Ottens. In het voorjaar heeft hij meerdere wulpenkuikens van een zendertje voorzien om uit te zoeken of en hoe ze volwassen worden.

Een jonge wulp die nog maar een paar dagen uit ht ei is in Drenthe (2019) © Sylvia de Vries

5 september 2019 Vroege Vogels
Vogeltrekjournaal: kiekendieven op trek Aan het eind van de zomer maken de kiekendieven zich op voor de trek naar Afrika. Maar niet iedere kiek is een Afrikaganger.

Madeleine Postma tijdens de radio-opnames van Vroege Vogels (2019) © Rob Buiter

19 maart 2019 RTV Noord
Internationale wetenschappers praten in Groningen over bescherming zeldzame vogels Vijftig wetenschappers uit dertien landen komen donderdag en vrijdag in Groningen bijeen om te praten over de bescherming van de velduil en de blauwe kiekendief.

Blauwe kiekendief jong in de Groningse akkers (2019) © Sylvia de Vries
Ringsessie bij boer Stegeman in Flevoland (2012) © Ben Koks

Blauwe kiekendief GPS-loggerwijfje Simone (2012) © Harold van der Meer - HMnatuurfotografie

Deense zenderkiek Michael in de picture in Senegal (2010) © Leen Smits

Grauwe kiekendief wingtagman TnB - /nO (2016) © Richard Oud

Ruigpootbuizerd tweede KJ man jagend bij wintervoedselveldje Finsterwolde Buitengebied-Oost (2014) © Sjoerd Sipma

De bekende grauwe kiekendiefman Franz met satellietzender in Oost-Groningen (2008) © Hans Hut

Een lezing neemt ongeveer anderhalf uur spreektijd in beslag. De onderwerpen waarbij wordt stilgestaan zijn akkervogels en het landschap, grauwe kiekendieven en de ecologie van de soort, het beschermingswerk, de innige samenwerking tussen verschillende partijen, ons onderzoek en agrarisch natuurbeheer.

Er worden uitsluitend voordrachten gehouden buiten het veldseizoen (maanden september t/m maart). 

U kunt een lezing aanvragen via [email protected].

Madeleine Postma en Jitty Hakkert op de Sovon Dag

Op deze pagina vind je alle links naar de artikelen die wij hebben gepubliceerd op NatureToday.

2024

31-mei-2024 Wat kunnen we doen voor de akkervogels in Flevoland?

20-mei-2024 Dramatisch broedsucces, maar kieviten blijven akkers opzoeken

16-feb-2024 Wat zoeken jonge wulpen op kort gras?

2023

08-okt-2023 Meer dan twintig Nederlandse rode wouwen online te volgen

29-sep-2023 Binnendijken barstensvol bijen en andere beestjes

10-aug-2023 Veranderingen in de Sahel hebben grote impact op onze Europese broedvogels

06-aug-2023 Ongekende geboortegolf bij grauwe kiekendieven

23-jun-2023 Hoe komen grauwe kiekendieven de winter door in de Sahel?

20-mei-2023 Het laatste stukje van de veldleeuwerikpuzzel

10-mrt-2023 Houtsnip: van bosvogel overdag tot akkervogel in de nacht

28-feb-2023 Roofvogels met GPS-zenders laten de kans op aanvaring met windturbines zien

2022

09-dec-2022 Een decennium akkervogelmonitoring in Flevoland

03-nov-2022 Meer muizen, broedvogels en insecten op natuurrijke slaperdijken in Groningen

02-sep-2022 Vier jaar zenderonderzoek naar rode wouwen in Nederland

30-mrt-2022 Geelgors en grasmus profiteren van de aanleg van veldstruweel in akkerland

19-mrt-2022 Profiteren Groningse akkervogels van het agrarisch natuurbeheer?

05-jan-2022 Licht op het mysterieuze leven van de boomvalk

2021

24-dec-2021 Blauwe kiekendief en velduil in de schijnwerpers

18-dec-2021 Pieken en dalen in grauwe kiekenland

10-nov-2021 Drie jaarklassen jonge rode wouwen gevolgd

13-okt-2021 Broedvogels, gouden schallebijters en muizen in pilotproject 'Natuurrijke slaperdijken Groningen'

10-sep-2021 Jonge blauwe kiekendieven gezenderd en online te volgen

27-jul-2021 De wulp in Drenthe van ei tot uitvliegen gevolgd

13-jul-2021 Meer biodiversiteit door tijdelijke natuur in Blauwestad

31-mrt-2021 Het belang van akkerranden voor vogels in het najaar

22-mrt-2021 Het oliekeverseizoen staat weer voor de deur

03-mrt-2021 Sterfte, vlieggedrag en overwintering van jonge Nederlandse rode wouwen

23-jan-2021 Deltadijken blijken bijenparadijs

2020

16-dec-2020 Ruigpootbuizerd heeft een gemakkelijke winter in muizenrijk Oost-Groningen

06-okt-2020 Waar blijven de in Nederland geboren blauwe kiekendieven

23-sep-2020 Jonge Nederlandse rode wouwen in eerste levensfase vaak in Duitsland

28-aug-2020 Grauwe kiekendief broedt eindelijk weer eens in Overijssel

16-jun-2020 Trekgedrag van bruine kiekendieven uit de lage landen en Scandinavië

10-apr-2020 Pilotproject 'Natuurrijke slaperdijken Groningen' van start

03-mrt-2020 Mannetje bruine kiekendief brengt drie jongen alleen groot

30-jan-2020 'Nederlandse' Velduil trekt naar Libië

2019

17-nov-2019 Vlieggedrag kiekendieven bepaalt aanvaringsrisico met windturbines

02-nov-2019 Over de traditionele rolverdeling bij grauwe kiekendieven

07-aug-2019 Eerste zelfstandige stappen van jonge Nederlandse Rode Wouwen niet zonder gevaar

22-jul-2019 Opnieuw een succesvol steppekiekendiefpaar in Nederland

29-jun-2019 Waddenfonds investeert in natuurrijkere slaperdijken in Groningen

13-apr-2019 Geslaagde expertmeeting blauwe kiekendief en velduil

07-apr-2019 Volg online: ruigpootbuizerds naar de Arctis

24-mrt-2019 Aan de slag voor patrijs en veldleeuwerik in polder Ravenswoud (FR)

31-jan-2019 Overschot aan jonge mannen bij overwinterende geelgorzen

2018

22-nov-2018 'De man op de dijk', het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief

16-aug-2018 Vrouwtje steppekiekendief van 2017 keert terug; nu in een gemengd 'huwelijk'

20-jul-2018 Nestbescherming Drentse wulpen veelbelovend

21-jun-2018 Grauwe klauwier kroon op werk Boerenbuitengebied Muntendam

06-jun-2018 Storm in Sahara breekt grauwe kiekendieven op tijdens de voorjaarstrek

25-apr-2018 Liefhebber van de slaperdijk: de eerste gezenderde ruigpootbuizerd van Nederland

28-mrt-2018 Wulp: boerenlandvogel in verdrukking

02-mrt-2018 Noodzaak nestbescherming van bruine kiekendief in akkerland

01-mrt-2018 Bruine Kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel

02-feb-2018 Kwelders als 'plan B' voor foeragerende grauwe kiekendieven

05-jan-2018 Welke vogels maken 's winters gebruik van vogelakkers