KENNIS

De positieve toon van ons akkervogelverhaal (succesvol samenwerken met boeren, vrijwilligers en drogerijen en daarmee akkervogels behouden) bleek al snel zeer goed aan te slaan en vanaf het eerste moment dat het beschermingswerk werd opgezet is er vanuit de media volop aandacht geweest voor het werk wat wij verrichten.

Het geven van lezingen en het houden van excursies heeft ook bijgedragen aan de bekendheid van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Met in eigen beheer gemaakt promotiemateriaal en door mee te werken aan publicaties over akkervogels, hebben wij veel aan eigen naamsbekendheid gedaan en daarmee als belangrijkste resultaat onze akkervogels definitief op de kaart gezet. Hier vindt u dan ook een selectie uit onze publicaties, persberichten en interviews die vanaf 1990 zijn verschenen.

Heden - 1990

2020

Van Rijn S. & W. van Manen (2020). Terreingebruik, dispersie en sterfte van jonge rode wouwen in Nederland. Voortgangsrapport 2019. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. (PDF)

Schaub T. & M. Postma (2020). Mannetje Bruine Kiekendief Circus aeruginosus brengt drie jongen tot uitvliegen na verlaten van broedsel door vrouwtje in vroeg jongenstadium. De Takkeling 28 (1): 69 - 77. (PDF)

2019

Both C. & Klaassen R.H.G (2019) Hoe vergaat het onze langeafstandtrekkers die in Afrika overwinteren? How do Dutch long-distance migrants wintering in Africa thrive? Limosa 92(3): 138 – 153. (Samenvatting, ENG Summary)

Godijn N. & Wiersma P. (2019). Monitoring en onderzoek experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon 2018. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda.

Schaub T., Klaassen R.H.G., Bouten W., Schlaich A.E. & Koks B.J. (2019). Collision risk of Montagu's Harriers Circus pygargus with wind turbines derived from high-resolution GPS-tracking. IBIS – International Journal of Ornithology. https://doi.org/10.1111/ibi.12788 (PDF op verzoek verkrijgbaar / available on request tonio.schaub@grauwekiekendief.nl).

Schlaich A.E. & Klaassen R.H.G. (2019). Het leven van de Grauwe Kiekendief in de Sahel in kaart gebracht door een combinatie van high-tech GPS-loggeronderzoek en ouderwets veldwerk Ecology of Montagu's Harriers Circus pygargus wintering in the Sahel revealed by a combination of high-tech GPS-tracking and old-fashioned fieldwork. Limosa 92(3): 175 – 183. (Samenvatting, ENG Summary)

Schlaich A.E. (2019). Migrants in double jeopardy. Ecology of Montagu's Harriers on breeding and wintering grounds. PhD. diss. Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands. (PDF)

Wieringa A., Klaassen R.H.G., Schlaich A.E. & Koks B.J. (2019). Increased food provisioning by female Montagu's Harriers in years with food shortage weakens sex-specific roles in parental care. Ardea 107: 149 – 158. https://doi.org/10.5253/arde.v107i2.a5 (PDF op verzoek verkrijgbaar / available on request raymond.klaassen@grauwekiekendief.nl).

2018

Wiersma P., Godijn N., de Jongh B., Luske B., Noordijk J., Prins U., Rozendaal G., Slikboer L., Verbeek P. & Zeegers T. (2018). Integrale rapportage experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon, 2017. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda.

2017

Klaassen R.H.G., Schlaich A.E., Bouten W. & Koks B.J. (2017). Migrating Montagu’s harriers frequently interrupt daily flights in both Europe and Africa. Journal of Avian Biology 48: 180 – 190. https://doi.org/10.1111/jav.01362

Schlaich A.E., Bouten W., Bretagnolle V., Heldbjerg H., Klaassen R.H.G., Sørensen I.H., Villers A. & Both C. (2017). A circannual perspective on daily and total flight distances in a long-distance migratory raptor, the Montagu’s harrier Circus pygargus. Biology Letters 20170073. https://doi.org/10.1098/rsbl.2017.0073

Sørensen I.H., Schlaich A.E., Klaassen R.H.G., Heldbjerg H. & Koks B.J. (2017). Rare case of an adult male Montagu’s Harrier Circus pygargus over‐summering in West Africa, as revealed by GPS tracking. Journal of Ornithology 158: 753 – 760. (Summary, PDF op verzoek verkrijgbaar / available on request almut.schlaich@grauwekiekendief.nl)

2016

Ottens H.J., Hakkert J. & Wiersma P. (2016). Effect van uitgesteld maaibeheer op broedsucces van Veldleeuweriken. Rapport Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda (PDF)

Schlaich A.E., Klaassen R.H.G., Bouten W., Bretagnolle V., Koks B.J., Villers A. & Both C. (2016). How individual Montagu’s Harriers cope with Moreau’s Paradox during the Sahelian winter. Journal of Animal Ecology 85: 1491 - 1501. (PDF)

2015

Augiron S., Gangloff B., Brodier S., Chevreux F., Blanc J-F., Pilard P., Coly A., Sonko A., Schlaich A., Bretagnolle V. & Villers, A. (2015) Winter spatial distribution of threatened acridivorous avian predators: implications for their conservation in a changing landscape. Journal of Arid Environments. 113: 145 – 153. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.10.001

Kuiper M.W., Ottens H.J., van Ruijven J., Koks B.J., de Snoo G.R., Berendse F. (2015). Effects of breeding habitat and field margins on the reproductive performance of Skylarks (Alauda arvensis) on intensive farmland. Journal of Ornithology Volume 156 (3): 557 – 568. (PDF)

Kuiper M.W. (2015). The value of field margins for farmland birds. PhD diss. Wageningen University, the Netherlands. (PDF)

Schlaich A.E., Klaassen R.H.G., Bouten W., Both C. & Koks B.J. (2015). Testing a novel agri-environmental scheme based on the ecology of the target species, Montagu's Harrier Circus pygargus. Ibis 157 (4): 713 – 721. https://doi.org/10.1111/ibi.12299

Vansteelant W.M.G., Bouten W., Klaassen R.H.G., Koks B.J., Schlaich A.E., van Diermen J., van Loon J.J. & Shamoun-Baranes J. (2015). Regional and seasonal flight speeds of soaring migrants and the role of weather conditions at hourly and daily scales. Journal of Avian Biology 46: 25 – 39. doi.org/10.1111/jav.00457 (PDF)

2014

Jukema J. & Wiersma P. (2014). Climate change and advanced primary moult in Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria. Ardea 102: 153 – 159. (PDF)

Klaassen R.H.G., Hake M., Strandberg R., Koks B.J., Trierweiler C., Exo K-M., Bairlein F. & Alerstam T. (2014). When and where does mortality occur in mgiratory birds? Direct evidence from long-term satellite tracking of raptors. Journal of Animal Ecology 83(1): 176 – 184. (PDF)

Klaassen R.H.G., Reneerkens J. (2014). Introductie: Bird tracking; zender- en loggeronderzoek aan vogels in Nederland. Introduction: An overview of bird tracking studies in the Netherlands (ENG Summary). Limosa 87(2): 58 – 73. (PDF)

Klaassen R.H.G., Schlaich A.E., Bouten W., Both C. & Koks B.J. (2014). Eerste resultaten van het jaarrond volgen van Blauwe kiekendieven broedend in in het Oost-Groningse akkerland. First results of year-round tracking of Hen Harriers Circus cyaneus breeding in the agricultural landscape of East-Groningen (ENG Summary). Limosa 87(2): 58 – 73. (PDF)

Klaassen R.H.G., Schlaich A.E., Franken M.S., Bouten W. & Koks B.J. (2014) GPS-loggers onthullen gedrag Grauwe kiekendieven in Oost-Groningse akkerland. De Levende Natuur 115(2): 61 – 66. (PDF)

Ottens H.J., Kuiper M.W., Flinks H., van Ruijven J., Siepel H., Koks B.J., Berendse F. & de Snoo G.R. (2014). Do field margins enrich the diet of the Eurasian Skylark Alauda arvensis on intensive farmland? Ardea 102: 161 – 171. (PDF)

Ottens H.J. & Postma M. (2014) Trends en broedresultaten van de Grauwe Kiekendief Circus pygargus in Nederland in 2008 – 13. De Takkeling 22: 107 - 119. (PDF)

Trierweiler C., Klaassen R.H.G., Drent R.H., Exo K-M., Komdeur J. & Bairlein F. (2014). Migratory connectivity and population-specific migration routes in a long-distance migratory bird. Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences 281(1778): 20132897-1-20132897-9. (PDF)

Wiersma P., Ottens H.J., Kuiper M.W., Schlaich A.E., Klaassen R.H.G., Vlaanderen O., Postma M., Koks B.J. (2014). Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in Provincie Groningen: Evaluatierapport. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda.

2013

Kuiper M.W., Ottens H.J., Cenin L., Schaffers A.P., van Ruijven J., Koks B.J., Berendse F. & de Snoo G.R. (2013). Field margins as foraging habitat for skylarks (Alauda arvensis) in the breeding season. Agriculture, Ecosystems & Environment 170: 10 – 15. https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.03.001

Ottens H.J. (2013) Evaluatierapport Meetnet Agrarische Soorten in Collectieve Beheergebieden in Drenthe in 2013. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda. (PDF)

Ottens H.J., Kuiper M.W., Scharenburg C.W.M. & Koks B.J. (2013) Akkerrandbeheer niet de sleutel tot succes voor de Veldleeuwerik in Oost-Groningen. Field margins are not the ley to success for the Skylark Alauda arvensis; a case study in Eastern Groninge, the Netherlands. Limosa 86(3): 140 – 152. (Samenvatting, ENG Summary).

Ottens H.J., Wiersma P. & Koks B.J. (2013) Wintervoedsel voor Groningse en Drentse akkervogels. Winter food for farmland birds in Groninge en Drenthe. Limosa 86 (3): 192 – 202. (Samenvatting, ENG Summary).

Trierweiler C., Mullié W C., Drent R.H., Exo K-M., Komdeur J., Bairlein F., Harouna A., de Bakker M. & Koks B.J. (2013) A Palearctic migratory raptor species tracks shifting prey availability within its wintering range in the Sahel. Journal of Animal Ecology 82(1): 107 – 120. (PDF)

2008

Trierweiler C., Visser E.G., Arisz A. & Koks B.J. (2008) Habitatgebruik van Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in het agrarisch landschap 2003-2006 onderzocht m.b.v. radiotelemetrie. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda. (PDF)

Veldleeuwerik op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen (2016) © Sjoerd Sipma

Grauwe Kiekendief wingtagman XnW-0nB jagend in Nieuw Scheemda (2016) © Sjoerd Sipma

Gele kwikstaart op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen (2016) © Sjoerd Sipma

Drinkend mannetje grauwe kiekendief in Senegal (2009) © Ben Koks

Satellietzendervrouw Cathryn in Nieuw Scheemda, net terug uit Senegal (2009) © Hans Hut

Prooioverdracht (PO) van grauwe kiekendieven bij Oude Schans (bewerkte foto, 2010) © Adri Clements

Jagend vrouwtje grauwe kiekendief (2010) © Jan Altena

Nest met vier jonge grauwe kiekendieven in het Noarderleech bij Ferwert in Noord-Friesland (2010) © Ben Koks

Mannetje Grauwe Kiekendief met Veldleeuwerikprooi in Oost-Polen (2009) © Ben Koks

Velduil bij winterveld in het Drentse Eext (2010) © Ben Koks

2020

29 april 2020 Trouw
De Velduil, het spook in de schemer  door Koos Dijksterhuis

Velduil. April 2020, Oost-Groningen © Rein Hofman

22 april 2020 Vakblad Natuur Bos Landschap
Collega Raymond Klaassen reageert op de stelling: 'Met natuur-inclusieve landbouw gaan we de natuur redden.'

21 april 2020 World Curlew Day, RTV Drenthe
'De dag van Drenthe' collega Henk Jan Ottens vertelt over het wulpenonderzoek in Drenthe vanaf 6:58 min.

Wulp in akkerland. April 2020, Drenthe © Annemarie Loof

30 januari 2020 Leeuwarder Courant
Velduil Romke gaat vanaf Wynserpolder 'offline' en duikt in Libië weer op  door René Smid

Gezenderde velduil Romke © Raymond Klaassen

2019

7 september 2019 ROEG!
De wulp maakt een goede kans in Drenthe Er zijn goede kansen om de wulp als broedvogel te behouden voor Drenthe, aldus onderzoeker Henk Jan Ottens. In het voorjaar heeft hij meerdere wulpenkuikens van een zendertje voorzien om uit te zoeken of en hoe ze volwassen worden.

Een jonge wulp die nog maar een paar dagen uit ht ei is in Drenthe (2019) © Sylvia de Vries

Madeleine Postma tijdens de radio-opnames van Vroege Vogels (2019) © Rob Buiter

5 september 2019 Vroege Vogels
Vogeltrekjournaal: kiekendieven op trek Aan het eind van de zomer maken de kiekendieven zich op voor de trek naar Afrika. Maar niet iedere kiek is een Afrikaganger.

19 maart 2019 RTV Noord
Internationale wetenschappers praten in Groningen over bescherming zeldzame vogels Vijftig wetenschappers uit dertien landen komen donderdag en vrijdag in Groningen bijeen om te praten over de bescherming van de velduil en de blauwe kiekendief.

Blauwe kiekendief jong in de Groningse akkers (2019) © Sylvia de Vries

Ringsessie bij boer Stegeman in Flevoland (2012) © Ben Koks

Ruigpootbuizerd tweede KJ man jagend bij wintervoedselveldje Finsterwolde Buitengebied-Oost (2014) © Sjoerd Sipma

Blauwe kiekendief GPS-loggerwijfje Simone (2012) © Harold van der Meer - HMnatuurfotografie

De bekende grauwe kiekendiefman Franz met satellietzender in Oost-Groningen (2008) © Hans Hut

Deense zenderkiek Michael in de picture in Senegal (2010) © Leen Smits

Grauwe kiekendief wingtagman TnB - /nO (2016) © Richard Oud

Een lezing neemt ongeveer anderhalf uur spreektijd in beslag. De onderwerwerpen waarbij wordt stilgestaan zijn akkervogels en het landschap, grauwe kiekendieven en de ecologie van de soort, het beschermingswerk, de innige samenwerking tussen verschillende partijen, ons onderzoek en agrarisch natuurbeheer.

Er worden uitsluitend voordrachten gehouden buiten het veldseizoen (maanden september t/m maart). De kosten bedragen € 0,19 per verreden kilometer en € 100,- voor een lezing.

U kunt een lezing aanvragen via info@grauwekiekendief.nl.

Madeleine Postma en Jitty Hakkert op de Sovon Dag

Hier vindt je links naar de artikelen die wij geschreven hebben voor Nature Today.

2020

03-mrt-2020 Mannetje bruine kiekendief brengt drie jongen alleen groot

30-jan-2020 'Nederlandse' Velduil trekt naar Libië

2019

17-nov-2019 Vlieggedrag kiekendieven bepaalt aanvaringsrisico met windturbines

02-nov-2019 Over de traditionele rolverdeling bij grauwe kiekendieven

07-aug-2019 Eerste zelfstandige stappen van jonge Nederlandse Rode Wouwen niet zonder gevaar

22-jul-2019 Opnieuw een succesvol steppekiekendiefpaar in Nederland

29-jun-2019 Waddenfonds investeert in natuurrijkere slaperdijken in Groningen

13-apr-2019 Geslaagde expertmeeting blauwe kiekendief en velduil

07-apr-2019 Volg online: ruigpootbuizerds naar de Arctis

24-mrt-2019 Aan de slag voor patrijs en veldleeuwerik in polder Ravenswoud (FR)

31-jan-2019 Overschot aan jonge mannen bij overwinterende geelgorzen

2018

22-nov-2018 'De man op de dijk', het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief

16-aug-2018 Vrouwtje steppekiekendief van 2017 keert terug; nu in een gemengd 'huwelijk'

20-jul-2018 Nestbescherming Drentse wulpen veelbelovend

21-jun-2018 Grauwe klauwier kroon op werk Boerenbuitengebied Muntendam

06-jun-2018 Storm in Sahara breekt grauwe kiekendieven op tijdens de voorjaarstrek

25-apr-2018 Liefhebber van de slaperdijk: de eerste gezenderde ruigpootbuizerd van Nederland

28-mrt-2018 Wulp: boerenlandvogel in verdrukking

02-mrt-2018 Noodzaak nestbescherming van bruine kiekendief in akkerland

01-mrt-2018 Bruine Kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel

02-feb-2018 Kwelders als 'plan B' voor foeragerende grauwe kiekendieven

05-jan-2018 Welke vogels maken 's winters gebruik van vogelakkers

Nieuwsbrief - juni 2020
Met
Kiekendieven zoeken en afstand houden
Wulpenkuikens in Drenthe
Rijke Dijken van de Delta
Versierde poten en terugmeldingen
Een boom vol rammelende sleutelbossen

Dit was het jaar van GKA - 2019
Met
Rietgorzen in de Zegenpolder
Afscheid van collega Oike
Grauwe kiekendief 'Abe'
Het jaar van de wulp
In vogelvlucht... 2019

Nieuwsbrief 2018 Nr 2
Met
Willem-Pier Vellinga
Jan Loots
Maria en Meint Woortman
Broedende Wulpen
Jaaroverzicht

Nieuwsbrief 2018 nr 1
Met
Heijmans En Thijsse Prijs
Nel Sangers
Niels Godijn
Windturbines
Gele Kwikstaarten

Nieuwsbrief 2017 Nr 2
Met

Steppekiek
Handelswijze Steppekiek
Veldverslag Frankrijk
Grauwe Kieken Zenderen
Akkervogelsymposium

Nieuwsbrief 2017 nr 1
Met
Gouden Grutto
Patrijzen Tellen
Geringde Ruige Dame
Pech Of Geluksvogel?
Tellen Op Slaapplaatsen