2024

Nieuwsbrief - juli 2024
Met o.a.

Meerjarig onderzoek akkervogels en NIL
Grauwe kiekendief Abe is de oudste geworden
Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033
Deelname webinar Land van Ons
Kwetsbaar natuurschoon op binnendijken
Onderzoek naar akkerkieviten
Durk en Dirk, een goed stel!

Nieuwsbrief - mei 2024
Met o.a.
Even voorstellen...
Tijdelijke veldmedewerkers en nieuw bestuurslid
Kiekenzoekdagen 2024
Expedities Senegal en Marokko
Deelname campagne Groenkijkers
Wulpensymposium Engeland
Zweedse braakballen pluizen

2023

Nieuwsbrief - november 2023
Met o.a.

Topjaar voor de grauwe kiekendief
Bijen op binnendijken
Loopkevergemeenschap op akkers
Russische houtsnippen
Zwarte kiekendieven in Zuid-Afrika
Update van BirdRoost-app
Even voorstellen... Studenten en nieuwe medewerker

2022

Nieuwsbrief - mei 2022
Met o.a.
Even voorstellen... Nieuwe veldmedewerker
Even voorstellen...Studenten
We hebben een Drone-Team!

2021

Nieuwsflits - nov 2021
Akkermonitor en BirdRoost

Nieuwsbrief - nov 2021
Met o.a.
Koekoeken in de knel
Broedende veldleeuweriken in Zeeland
Het wulpenbroedseizoen

Nieuwsbrief - mei 2021
Met o.a.
Even voorstellen...
Tijdelijke veldmedewerkers
Studenten
Kiekendiefbeschermers

2020

Nieuwsbrief - november 2020
Met o.a.
Gek van kieken
Even voorstellen... Kjell Janssens
Promotietraject over interacties roofvogels en windmolens

Nieuwsbrief - juni 2020
Met o.a.
Rijke Dijken van de Delta
Versierde poten en terugmeldingen
Een boom vol rammelende sleutelbossen

2018

Nieuwsbrief 2018 Nr 2
Met o.a.
Maria en Meint Woortman
Broedende Wulpen
Jaaroverzicht

Nieuwsbrief 2018 nr 1
Met o.a.
Heijmans En Thijsse Prijs
Windturbines
Gele Kwikstaarten

2017

Nieuwsbrief 2017 Nr 2
Met o.a.

Steppekiek
Veldverslag Frankrijk
Grauwe Kieken Zenderen

Nieuwsbrief 2017 nr 1
Met o.a.
Gouden Grutto
Geringde Ruige Dame
Tellen Op Slaapplaatsen

Jaaroverzichten

Dit was het jaar van GKA - 2022

Met o.a.
Bijzondere insecten op rijke dijken
GPS-loggers bij veldleeuweriken
Inzet van drone bij bescherming van kieken
Het kiekenjaar 2022

Dit was het jaar van GKA - 2021
Met o.a.
Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees
Kievitonderzoek in Rhoon
Het kiekenjaar 2021

Dit was het jaar van GKA - 2020
Met o.a.
Effectiviteit van vogelakkers in Nederland
Toegenomen broedsucces bij akkerkieviten in Rhoon
Kiekendievenseizoen 2020

Dit was het jaar van GKA - 2019
Met o.a.
Rietgorzen in de Zegenpolder
Afscheid van collega Oike
Grauwe kiekendief 'Abe'
Het jaar van de wulp
In vogelvlucht... 2019