Bescherming kiekendieven

Contactpersonen nestbescherming

Heeft u (mogelijk) een kiekendief op uw land? Meld het ons!

Neem contact op via [email protected] of met een van de provinciale co√∂rdinatoren:

Groningen en Drenthe: Jitty Hakkert (06 46024964) en Toni Hoenders (06 15515221)
Flevoland: Jitty Hakkert (06 46024964)
Friesland: Rudy Fopma (06 46434707) en Toni Hoenders (06 15515221)

Zeeland: Steunpunt Bruine Kiekendief (Landschapsbeheer Zeeland)

Kiekenzoekdagen

Elk jaar worden er in mei twee zogenoemde kiekenzoekdagen georganiseerd, een in provincie Groningen en een in provincie Flevoland. Met een grote groep vrijwilligers wordt gezocht naar mogelijke broedparen van al onze soorten kiekendieven. Het gaat hierbij dus niet alleen om grauwe kiekendieven, maar ook om blauwe, bruine en zelfs steppekiekendieven. We doen dit in de periode van de paarvorming en de nestbouw. De kiekendieven slepen dan met nestmateriaal of wellicht zie je een vrouwtje een prooi ontvangen van haar partner terwijl ze al op de eieren zit. Al deze interacties en mogelijk nestlocaties worden in kaart gebracht en gebruikt om deze nesten vervolgens te kunnen beschermen, zowel tegen oogstwerkzaamheden als predatie. Deze dagen zijn dus heel belangrijk voor de rest van het seizoen. Iedereen is dan ook van harte welkom om mee te zoeken. Ook als je weinig ervaring hebt kun je helpen, dan zorgen wij dat je samen met een meer ervaren iemand mee kan.

Hou onze agenda in de gaten voor de exacte datums.