BESCHERMING

Kiekenzoekdagen

Elk jaar worden er twee zogenoemde kiekenzoekdagen georganiseerd, een in provincie Groningen en een in pronvincie Flevoland, waarop er met vrijwilligers wordt gezocht naar mogelijke broedparen van al onze soorten kiekendieven. Het gaat hierbij dus niet alleen om grauwe kiekendieven, maar ook blauwe en in akkers broedende bruine kiekendieven. We doen dit voordat het broedseizoen in volle hevigheid is begonnen en er nog geen jongen zijn, maar man en vrouw elkaar al wel gevonden hebben en een koppel vormen. Samen slepen ze dan met nestmateriaal of zie je wellicht het vrouwtje een prooi ontvangen van haar partner terwijl ze al op de eieren zit. Al deze interacties en mogelijk kiekendief nestplaatsen worden in kaart gebracht en gebruikt om deze nesten vervolgens te kunnen beschermen, zowel tegen oogstwerkzaamheden als predatie. Deze dagen zijn dus heel belangrijk voor de rest van het seizoen. Iedereen is dan ook van harte welkom om mee te zoeken. Ook als je weinig ervaring hebt kun je helpen, dan zorgen wij gewoon dat je samen met een meer ervaren iemand mee kan.

Voor vragen kun je terecht bij Madeleine Postma: [email protected], tel. 06 29 26 99 78