Bruine kiekendieven in de Noordoostpolder

door Jitty Hakkert 

Het afgelopen seizoen zijn we in Flevoland beter gaan kijken naar mogelijk broedende bruine kiekendieven. De reden daarvoor is dat ook daar vaker in akkers wordt gebroed dan we doorhebben. Deze prachtige roofvogel die de laatste jaren in aantallen afneemt is de moeite van bescherming meer dan waard. Veel kiekendieven die in graanpercelen nestelen, zullen namelijk nog geen uitgevlogen jongen hebben tijdens de oogst.

Tijdens de kiekendiefzoekdag in Flevoland op 11 mei werden er in ieder geval van twee paar bruine kiekendieven met broedverdacht gedrag waargenomen boven graanpercelen in de Noordoostpolder. Een groot deel van de bruine kiekendieven in de Noordoostpolder broedt in de rietkragen langs de tochten, dus het valt niet altijd mee om de graanbroeders ertussenuit te pikken. Deze twee paren bleken echter inderdaad hun nest te hebben in wintergerst. Bruine kiekendieven zullen waarschijnlijk vaker voor wintergerst kiezen, omdat deze op het moment van nestbouw hoger staat dan wintertarwe. Het gevaar schuilt erin dat wintergerst eerder geoogst wordt. De exacte locatie van de twee gerstnesten zijn vastgelegd door de Werkgroep Roofvogels Noordoostpolder met behulp van een drone. Harold Boer van de Werkgroep bestuurt deze drone en kon zo prachtige foto’s maken van de nesten.

Wintergerstoogst, 1 juli 2019 © Sytze Bakker

En werd ik tijdens mijn zoektocht rondom het nest verrast door een klauw in mijn been van een jonge kiek

Juli 2019, net voor de oogst vier jongen in wintergerst van rond de twintig dagen oud.

Dit jaar vond de oogst van wintergerst al plaats op 1 juli. Op dat moment zaten er nog niet vliegvlugge jongen in de nesten, deze jongen zijn tijdens de oogst apart gehouden. Nog een ander nest werd gevonden in wintertarwe door de Werkgroep Roofvogels Noordoostpolder, de jongen daar waren al voor de oogst uitgevlogen. Door een goede samenwerking met de Werkgroep werden de nesten gevonden en door middel van de camerabeelden en coördinaten hoefde het nest niet vroegtijdig bezocht te worden.

Loonbedrijf Vedelaar oogst veel graanpercelen in de Noordoostpolder en komt vaker nesten tegen van bruine kiekendieven. Zij letten goed op, maar aangezien gerst de eigenschap heeft om te gaan liggen valt het niet altijd mee om alle jonge vogels te zien tijdens de oogst. Zo kon vrijwilliger Gijs Beck nog net voor de dorsmachine uit een jonge vogel ontdekken in het graan. En werd ik tijdens mijn zoektocht rondom het nest verrast door een klauw in mijn been van een jonge kiek, waar ik al een paar keer aan voorbij gelopen was. Tijdens de oogst op 1 juli bij Nagele zijn er mooie beelden gemaakt door Sytze Bakker voor het blad Boerderij. De komende jaren gaan we samen met de Werkgroep Roofvogels Noordoostpolder nog beter zoeken naar broedparen van de bruine kiekendief in de akkers van Flevoland en hulp daarbij is altijd welkom!

Titelfoto: Mei 2019 nest met zes eieren van een bruine kiekendief in wintergerst © Harold Boer