De Zegenpolder: experiment ten behoeve van biodiversiteit in de landbouw

door Niels Godijn

In de Zegenpolder te Rhoon wordt flora en fauna gestimuleerd door een aantal aanpassingen in het landgebruik en de agrarische bedrijvigheid. Het gaat om een gebied van ca. 75 hectare. Hier is een netwerk aan natuurelementen aangelegd, de gewasdiversiteit is vergroot, de vaste structuren worden zorgvuldig onderhouden en er worden geen insecticiden gebruikt.

Het jaarlijkse aandeel per gewas(type) binnen experiment Zegenpolder van 2013 t/m 2018.

Dichtheid van muizenetende vogels in de Zegenpolder en de andere polders in het Buijtenland van Rhoon (BvR) van januari 2016 t/m maart 2019. Pijl=start experiment Zegenpolder.

In 2017 ontwikkelde zich een heuse muizenpiek met het verschijnen van waanzinnige aantallen muizeneters tot gevolg: buizerd, torenvalk, vier soorten uilen en blauwe reigers deden zich tegoed aan de veldmuizen.

Gemiddeld aantal insecten per soortgroep in de kruidenstroken.

In 2018 kwam de ontwikkeling van de kruidenranden op gang. Dagvlinders, bijen en zweefvliegen namen toe in aantal en diversiteit, vastgesteld door EIS Kenniscentrum Insecten. Het moet nog blijken of deze ontwikkeling zich in 2019 ook heeft doorgezet.

Sinds de veranderingen in 2017 in gang zijn gezet nam vooral de diversiteit aan broedvogels toe. Het is een positief signaal en hopelijk kunnen deze soorten zich handhaven en uitbreiden.

Territoria van broedvogels in de Zegenpolder.

Rosse metselbij op bloeiend koolzaad

Titelfoto: De Zegenpolder © Boris Börger

Aardhommel op bloeiende veldboon