Donateur worden

Word donateur

Help ons om leefgebieden voor akkervogels te behouden, verbeteren en uit te breiden. Steun ons financieel door donateur te worden!

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) zet zich in voor instandhouding, uitbreiding en verbetering van leefgebieden voor akkervogels. Zo werken wij samen met boeren, vrijwilligers en de drogerij Oldambt BV voor het behouden en bevorderen van biodiversiteit in de landbouw. Onze activiteiten zijn gericht op verbinding van beheersmaatregelen met monitoring en ecologisch onderzoek. Initieel ten behoeve van de grauwe kiekendief, nog steeds onze ambassadeur voor akkervogelnatuur, maar onze opgedane kennis wordt inmiddels gebruikt voor een breed scala aan soorten als gele kwikstaart en wulp.

Als u vragen heeft over een schenking, erfstelling of legaat of graag wilt weten hoe u kunt bijdragen aan bijvoorbeeld een specifiek project kunt u contact opnemen met onze directeur; Nel Sangers, tel. + 31 (0)6 20 07 25 08, [email protected] of iemand anders uit ons team.

Vanaf 1 januari 2010 is GKA een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor uw giften aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Wij zijn een stichting met een ide├źel doel, zonder winstoogmerk.* = Verplichte velden