Een zittende kiekendief is nog geen luie kiekendief

door Danny Gerrets

Twee zitten blauwe kiekendieven op een vogelakker

09-nov-2021 Wie geniet er nou niet van zo’n dansende blauwe kiekendief, actief jagend boven een (vogel-)akker en/of een grasperceel; soms plotseling scherp wenkend wanneer een prooi in het zicht komt, al dan niet gevolgd door een succesvolle stoot.

Kort geleden, op zoek naar jagende blauwe kiekendieven voor het maken van een foerageerprotocol, belandde ik bij een intensief graslandperceel en zag daar een tweedejaars blauwe kiekendief man die aan het jagen was, precies zoals hierboven beschreven. Maar na enkele minuten landde de vogel in het gras om daar langdurig te blijven zitten. Na geruime tijd steeg hij op en verdween achter een glooiing in het landschap. Omdat ik niet zeker was wanneer de vogel weer in zicht zou komen, besloot ik elders op zoek te gaan naar andere actief jagende blauwe kiekendieven.

Toen ik die niet aantrof besloot ik toch weer terug te keren naar hetzelfde intensieve grasland met de vage hoop dezelfde blauwe kiekdief aan te treffen. En tot mijn grote blijdschap zat waarschijnlijk hetzelfde individu mooi in het zicht om zich heen te kijken. Een enkele keer keek hij heel geconcentreerd in één bepaalde richting om dan slechts enkele meters in die richting te vliegen. Meestal werd zo’n hele korte vlucht gevolgd door de bekende scherpe wending, waarna de vogel terugkeerde naar zijn eerdere zitplaats. Eén keer was zo’n korte vlucht succesvol en volgde er geen wending maar een stoot, waarna de gevangen prooi smakelijk werd opgepeuzeld. In het ca. 15 cm-hoge gras kan de vogel zijn prooi bijna niet gezien hebben en moet hij deze dus op het gehoor hebben gelokaliseerd.

Uiteindelijk heb ik de vogel, afgezien van mijn korte uitstapje, een hele middag kunnen volgen. Bij het invallen van de duisternis was ik ervan overtuigd dat de vogel ter plekke zou blijven slapen. Maar juist toen ik op het punt stond te vertrekken arriveerde een tweede blauwe kiekendief man om na een korte interactie gezamenlijk te vertrekken naar een gemeenschappelijke slaapplaats.

Het voorval herinnerde mij eraan dat ik op het eind van de vorige winter ook een tweetal keren blauwe kiekdieven vanuit een zittende houding, na een korte vlucht van enkele meters, een prooi heb zien verschalken. Kennelijk is een zittende kiekdief dus lang niet altijd een luie kiekendief; wel zo efficiënt wanneer er weinig muizen zijn.