Effectiviteit van vogelakkers in Nederland

door Popko Wiersma

Goed nieuws afgelopen jaar was de start van een nieuw project, waarin we de effectiviteit van vogelakkers gaan onderzoeken. Dit doen we in opdracht van BIJ12, de organisatie die de Nederlandse provincies ondersteunt bij de uitvoering van gemeenschappelijke zaken, waaronder het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

Het vogelakker-concept is door GKA ontwikkeld en onderdeel van het pakket van agrarische natuurmaatregelen die boeren kunnen inzetten om de biodiversiteit op het boerenland te verhogen. Vogelakkers zijn percelen met een groenvoedergewas, meestal luzerne, met daarin stroken met natuurbraak (kruiden en grassen) van vaak zo’n 9 meter breed. Ze zijn ontwikkeld om goed habitat voor veldmuizen te creëren die vervolgens door grauwe kiekendieven en andere roofvogels en uilen kunnen worden gevangen.

Door heel Nederland zijn nu vogelakkers te vinden die op uiteenlopende manieren worden aangelegd en beheerd. Het is daarom nuttig om te gaan meten hoe effectief de vogelakkers in Nederland nu daadwerkelijk zijn, en om vervolgens adviezen te geven die de effectiviteit verder zouden kunnen verbeteren. Het project is afgelopen september van start gegaan met een erg nuttige en plezierige bijeenkomst (deels online natuurlijk) met meerdere agrarische collectieven, georganiseerd door BoerenNatuur en Agrarisch Collectief Drenthe. Daarna zijn we allereerst begonnen met het in kaart brengen van de bestaande vogelakkers in Nederland en met boeren en collectieven te verzoeken een vragenlijst in te vullen zodat we op een rijtje krijgen hoe de aanleg en het beheer er uitziet om zo de ervaringen van boeren en collectieven te weten te komen. Deze winter begint ook het veldwerk op verschillende vogelakkers verspreid liggend in Nederland, en dat wordt in het voorjaar voortgezet. In het voorjaar van 2022 wordt het project afgesloten met informatiebijeenkomsten en een rapport. We kijken erg uit naar onze bezoeken op vele verschillende vogelakkers overal in het land!