Kiekendieven zoeken in Flevoland

door Karin Janssens – van Essen

© Karin Janssens – van Essen

07-mei-2022 We zijn twee jaar niet bij boer Hans geweest, natuurlijk door de covidpandemie. Maar het was weer bijzonder leuk om zo bij elkaar te kunnen komen met een kopje koffie of thee en een lekkere koek.

Madeleine Postma heette ons welkom. Jan Nagel vertelde over het werk van Werkgroep Roofvogels Noordoostpolder (WRNOP) en Landschapsbeheer Flevoland in de Noordoostpolder, waarbij ze zoeken naar bruine kiekendieven. Bruine kiekendieven broeden daar vooral in rietkragen. Om te voorkomen dat door maaiwerkzaamheden nesten verstoord worden en verloren gaan lopen Jan Nagel en zijn collega’s en meerdere vrijwilligers van WRNOP daar al lawaai makend langs zodat het broedende vrouwtje opvliegt, om de locatie een het nest te bepalen.

Uitdelen van de kaarten. Jitty Hakkert had voor elke ploeg een kaart gemaakt en legde in kort uit op welke plekken vogels gezien waren. Johan en ik kregen het zuidwestelijke gedeelte van de Noordoostpolder. Het stuk waar ook Schokland in ligt. We moesten vooral zoeken naar Bruine Kiekendieven.

Op weg naar de Noordoostpolder over de Ketelbrug

Meteen raak! Daar ging een Bruine Kiekendief. We zagen er drie vliegen, twee vrouwen en één man. Ze waren een beetje aan het bakkeleien. Ze vlogen snel weer weg.

Een kleine impressie van wat we tegen kwamen op onze zoekdag. Twee reeën, die voor ons wegvluchtten, een mooie tweemaster aan de andere kant van de dijk, een nieuwsgierige koe, bloeiend fluitenkruid en raapzaad, toch een kiekendief en Schokland een eiland op het land.

.

.

.

Via WhatsApp bleven we op de hoogte van wat de andere groepen zoal vonden.

“Eendentocht helaas nog niets gespot” (Peter)


“Ach geen kiek maar altijd leuk” (Jan)

“Ik word een beetje afgeleid” (Thijs)


“Langs het Kluutpad mooie rietkraag maar geen kieken, noch in het riet noch in de lucht. Verder maar weer” (Hans)

“Verwacht dat het nest in deze lijn zit vanaf piet oberman gemaal gezien. Vanuit dit standpunt eerste helft van het veld” (Thijs)


“Varen is best wel mooi en relaxed”(Jan)

Weer terug in de schuur bij boer Hans en zijn vrouw Anneke. Tijd voor eigengemaakte soep en salade.
(Noot van de redactie: vooral de soep die Karin en Johan gemaakt hadden viel zeer goed in de smaak! Bedankt!)

Een rondje van wat we allemaal hebben gezien. Helaas hadden de meeste groepen weinig gezien. Eén groep had een grauwe kiekendief gezien maar was waarschijnlijk Abe. Geen nieuwe paren helaas. Weinig gele kwikstaarten maar die komen waarschijnlijk nog. Een behoorlijk aantal Bruine Kiekendieven in de Noordoostpolder en een stuk of vijf Bruine Kiekendieven in de rest van Flevoland gevonden. Vlak bij boer Hans nog een bijzondere vondst: een zwarte wouw. Als dank voor zijn gastvrijheid kreeg boer Hans tenslotte nog een tuinkabouter.