Laatste nieuws van het wulpenonderzoek

Dit onderzoek is in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en wordt mede mogelijk gemaakt door: het Bettie Wiegman Fonds, de Nationale Postcode Loterij, Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Drenthe, Het Drents Landschap, WMD Drinkwater en Vogelbescherming Nederland.

17 maart 2020

Deze wulp had ditmaal geen kunstmatige plas dras nodig. Water in overvloed. Heerlijk verfrissend zoveel mogelijkheden om te badderen en eten! En aan het eind je verenkleed weer *schitterend* schoon.

Eerder nieuws van het wulpenonderzoek

13 juli 2019

Een van de twee wulpenjongen die zaterdag werden opgemerkt bij Gasteren loopt rustig door het grasland. Beide jongen komen uit een onbeschermd nest en zijn intussen al 40 dagen oud, gelukkig kan dat ook nog! Extra bijzonder als je bedenkt dat uit het onderzoek van vorig jaar is gebleken, dat van de 15 onbeschermde wulpennesten er maar 1 succesvol uitkwam (7%). Hopelijk hebben deze twee jonge vogels net zo veel voorspoed in de rest van hun leven.

Beide jongen van het ongezenderde nest van Gasteren. Fotograaf: Henk Jan Ottens

Het laatste zenderjong bij Taarlo is ook nog altijd paraat. Het is 40 dagen oud en loopt weer op zijn geboortegrond, precies hetzelfde grasperceel waar het ook uit het ei is gekropen en is dus erg honkvast.

30 juni 2019

Onder toezicht van vaderlief huppelt dit wulpenkuiken door zijn voorkeurshabitat grasland heen. Zijn moeder is intussen al vertrokken richting de kust van het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk om daar te ruien en overwinteren.

Fascinerend dat alleen de mannen nog een oogje in het zeil houden voor onze zenderjongen. De eerste vrouwen vertrekken zelfs al vanaf half juni, hoe klein de jongen ook zijn. Het lijkt misschien onlogisch, maar waarschijnlijk is het een efficiënte keuze van een langlevende soort.

26 juni 2019

Vandaag waren Henk Jan Ottens en student Ton Kusters samen met sponsoren van het wulpenonderzoek op pad. Aangekomen bij het grasland waar een gezenderd wulpenkuiken zat, bleek dat er net gemaaid werd. Deze samenloop van omstandigheden was niet gepland, maar wel perfect. Het kuiken werd met behulp van de antenne gezond teruggevonden en buiten het gemaaide perceel gezet.

17 juni 2019

Een moeilijk begin van een wulpenleven met Henk Jan Ottens

Als onderzoeker heb je nogal eens met het dilemma te maken ‘ingrijpen of toekijken’. En vandaag heb ik ingegrepen. Misschien tegen beter weten in.

Verderop in het perceel liepen de wulpenouders met hun enige uitgekomen jong, het andere jong zat nog in het ei te piepen in een verder verlaten nest. Dus heb ik het kuiken uit het ei geholpen en anderhalf uur onder mijn kleding en op mijn buik verwarmd. In de tussentijd kon ik het andere jong opsporen en zenderen.

12 juni 2019, Zwinderen

Het gezenderde wulpenkuiken vloog half weg en verstopte zich vervolgens in een slootkant vol bramen. Dus wat doe je dan… met de laarzen vol water erachter aan natuurlijk! Henk Jan wist met natte voeten het kuiken van 31 dagen oud toch nog eenvoudig weer te vinden.

De oudervogels: vrouw links en man rechts, verschil in snavellengte is zo duidelijk te zien. Dalen, juni 2019. Fotograaf: Henk Jan Ottens

Nadat de kleine Benjamin een stukje droger en warmer was, heb ik het tegen zijn broertje of zusje aangezet in de hoop dat de ouders mijn rol zouden overnemen. Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar soms wil je niet lijdzaam toezien.

De volgende dag (16/06) heb ik het kleine kuiken niet teruggevonden. Nu hoeft dit niet slecht nieuws te betekenen, omdat hij niet gezenderd was en dus sowieso moeilijk op te sporen is. Zijn gezenderde broertje of zusje heb ik wel in goede gezondheid weer gezien.

Misschien zullen we nooit weten of het ingrijpen in deze situatie heeft geholpen… maar misschien komen we Benjamin bij een volgend bezoek wel weer tegen.

11 juni 2019 

De afbeelding laat de bewegingen zien van een gezenderd wulpenkuiken op de Dreef bij 2e Exloërmond in de veenkoloniën. Het sterretje bovenin is de nestlocatie en de getallen zijn de leeftijd van het jong (aantal dagen). Het kleine scherm toont de langste afstand die het kuiken verwijderd is geweest van het nest: 783 meter. Het activiteitsgebied tot dag 26 is 7.86 hectare (0.08 km2), waarschijnlijk is dit relatief omvangrijk.

Met dit onderzoek wordt dus naast de overleving ook het habitatgebruik van wulpenkuikens in beeld gebracht. De maten en gewichten van dit jong zijn iets beneden gemiddeld maar het jong redt zich tot nu toe prima op het turbogras.

 

Het oudste jong op Vorrelveen (te zien in het filmpje in de update van 3 juni 2019) was al meer dan 30 dagen oud toen het tijdens het Pinksterweekend werd gepredeerd door een roofvogel. Dit weten we doordat er een spoor van verwaaide veren, die stuk voor stuk worden uitgetrokken, werd gevonden.

Kip, ik heb je!

10 juni 2019 

Je ziet het misschien niet dankzij de camouflage van de schuiltent, maar in dit filmpje sluipt Henk Jan steeds dichterbij een wulpenkuiken. Het is nog gelukt ook om hem te pakken te krijgen.

3 juni 2019 Vorrelveen, Beilen

Een wulpenkuiken van inmiddels 25 dagen oud wandelt nog rustig rond vlakbij de plek waar het werd geboren. Hij weegt ondertussen al meer dan 400 gram en is gemiddeld zwaarder dan de jongen op andere locaties. Misschien zijn de foerageeromstandigheden hier beter?

31 mei 2019

De wulp in het filmpje vliegt op van haar nest, maar toch zijn de eieren lauw. Dat komt doordat, zoals goed te zien is, het lange gras erover heen valt. In dit geval is het positief dat er een maaiactie wordt aangekondigd.

Bij een andere nestlocatie heeft Ton een zender van een wulpenkuiken terug gevonden… zonder kuiken. Ook de aluminium ring lag erbij op 900 meter afstand van het nest in een brandnetelruigte. De dader is vooralsnog onbekend. Update 21.30 u: Het gaat waarschijnlijk om een vos. Vlakbij werd namelijk ook een wilde eend als prooi gevonden.

Vandaag is de 100ste meting verricht aan een jonge wulp! De dataset vult zich. Het oudste jong wat we volgens is inmiddels 21 dagen oud.

Deze man werd gefotografeerd vandaag bij Balloo. Dat het een man is kun je zien aan de kortere snavel in vergelijking met mevrouw wulp en ze zijn over het algemeen ook kleiner en fijner gebouwd dan vrouwen.

28 mei 2019

Om te controleren of de zender van het wulpenkuiken waarvan het signaal van een buizerdnest leek te komen ook daadwerkelijk daar te vinden was, is Henk Jan Ottens afgelopen zondag eens een kijkje gaan nemen op het nest. Het geluid mag wel op maximaal, want de windsterkte bovenin de boom was ook maximaal.

De drie buizerdjongen lijken in ieder geval onverstoorbaar ondanks het onverwachte bezoek. Hun dieet blijkt ook heel gevarieerd te zijn… van rosse woelmuis naar mol tot houtduifjongen. En zo wordt het gezegde de een z’n dood is de ander z’n brood wel weer heel letterlijk weergegeven in de natuur. En om nog een andere cliché te gebruiken dat dood en leven dichtbij elkaar liggen, blijkt wel weer uit het andere filmpje van een wulpenjong wat vandaag net uit het ei is gekomen. De andere kuikens van dit nest scharrelden al vrolijk rond bij het Rolderveld in Drenthe.

Van de wulpenkant hebben we verder nog meer goed nieuws te melden, want een broertje of zusje van het verorberde jong op het buizerdnest, is levend teruggevonden en blijkt al aardig gegroeid te zijn!

25 mei 2019

De volledige rapportage van RTV Drenthe over de wulpenkuikens is online: Helft van de gezenderde wulpenkuikens overleeft eerste week.

Van de elf jonge wulpen die een zender opgeplakt kregen, zijn zes kuikens nog in leven. En dat is eigenlijk heel mooi, aldus Henk Jan Ottens van het Kenniscentrum Akkervogels. In heel Drenthe zendert het centrum wulpenkuikens om uit te zoeken hoe de wulpjes zich na hun geboorte gedragen.” (RTV Drenthe)

22 mei 2019

Als het signaal van de radiozender die op een wulpenkuiken zat uit een buizerdnest komt… kijken de wulpenouders niet blij. Dit geeft ook meteen aan hoe belangrijk dit zenderonderzoek in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe is om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Zonder zender zou dit kuiken kunnen aansluiten in een lange rij van gevallen waarbij staat genoteerd: reden van verdwijning onbekend.

Dit kuiken zat samen met zijn broertjes en zusjes in een vanuit de ANLb aangelegde Plas dras en is dus niet door maaiwerkzaamheden omgekomen en vervolgens door de buizerd opgepikt. Hierdoor is er ook nog kans dat de andere kuikens van dit nest nog in leven zijn, zonder radiozender zijn die alleen een stuk lastiger te localiseren.

17 mei 2019

Vandaag besteed RTV Drenthe in het artikel Bedreigde wulp krijgt antenne tussen de veren aandacht aan het wulpenonderzoek en lopen ze mee met Henk Jan Ottens en Ton Kusters als een kuiken wordt voorzien van een radiozender.

Ook ROEG! schreef een verhaal over Kuikens van de wulp dagelijks opsporen.

10 mei 2019

De eerste wulpenzender ooit in Nederland geprepareerd en opgebracht is een feit! Het kuiken is zich niet bewust van zijn belangrijke rol, maar wij zijn het dankbaar en benieuwd naar alle informatie die het gaat leveren.

Student Ton en collega Henk Jan Ottens zijn ook druk met het ringen, meten en wegen van deze kuikens om zo het broedsucces van de wulp in kaart te brengen voor dit onderzoek in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. De radiozenders gaan ons uiteindelijk iets vertellen over de kuikenoverleving en de factoren die dit beïnvloeden.

15 april 2019

Vandaag heeft onze collega Henk Jan Ottens samen met vrijwilligers van de weidevogelbescherming in provincie Drenthe het eerste wulpennest van 2019 in akkerland succesvol met een stroomhek beschermd! De tijd werd geklokt: het vrouwtje was met 22 minuten weer terug op haar eieren.