Migration Strategies of Birds of Prey in Western Palearctic. Edited By Michele Panuccio, Ugo Mellone, Nicolantonio Agostini

door Raymond Klaassen

© Gerhard Kornelis

19-nov-2021 Afgelopen jaar kwam het boek ‘Migration Strategies of Birds of Prey in Western Palearctic’ uit. Een 320 (!) pagina’s overzichtswerk van de kennis over migratie van roofvogels in Europa. Veel van de kennis over trekkende roofvogels komt van zenderwerk, wat in dit boek dan ook een prominente plaats krijgt. Het is een verzameling van de bestaande kennis over roofvogeltrek, veelal gebaseerd op waarnemingen en tellingen, aangevuld met resultaten van zenderonderzoek.

Almut Schlaich en Raymond Klaassen schreven het hoofdstuk over de grauwe kiekendief voor dit boek. Het was goed om alle gegevens hiervoor weer eens op een rij te zetten, niet in de laatste plaats al de trackingdata die we de afgelopen jaren hebben weten te verzamelen, van Engeland tot India en alles daartussenin. Alleen al voor het overzichtskaartje zou je dit boek willen lezen.