Monitoring torenvalkkasten in provincie Groningen

door Danny Gerrets

© Rein Hofman

30-dec-2021 Wie kent niet de torenvalk, die charmante roofvogel die je geregeld boven de wegberm kan zien staan te bidden? Torenvalken en kiekendieven hebben in ons land met elkaar gemeen dat ze vooral vogels van het boerenland zijn geworden met (veld-)muizen als hoofdprooi. Toch staat de torenvalk, tot voor kort de meest algemene roofvogel in ons land, onder druk. Zo belandde de torenvalk in 2017 op de Rode Lijst als kwetsbaar. En na het, in provincie Groningen, uitzonderlijk goede jaar 2020 heeft de populatie het opnieuw moeilijk.

Daarom zijn een aantal torenvalk-enthousiastelingen enkele jaren geleden begonnen met het ophangen van nestkasten in de provincie en het monitoren van reeds bestaande en nieuw opgehangen torenvalkkasten. Door het broedverloop over meerdere jaren te volgen hopen we meer zicht te krijgen op de trend van deze soort in provincie Groningen. Het gebied beneden de A7 en het gebied ten noorden van de A7 en oostelijk van de provinciale weg Bedum-Warffum (N995) hebben we aardig in beeld (met ca. 175 nestkasten). Maar van het gebied ten westen van de N995 zouden we graag locaties van bestaande nestkasten weten en kansrijke locaties om eventueel een nieuwe nestkast op te hangen. Verder is ook het Westerkwartier nog grotendeels een blinde vlek.

Mocht je een nestkast weten in het aangegeven gebied of mocht je belangstelling hebben om zelf enkele nestkasten te monitoren, dan kun je dat doorgeven aan Danny Gerrets (e-mail: [email protected]; tel. +31 (0)6 53 61 09 00). Mocht je al torenvalkkasten monitoren, dan willen we je vragen de resultaten met ons te delen. Bij nestkastlocaties graag vermelden: een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de locatie (bijv. plaats, straat en huisnummer of GPS-/RD-coördinaten). Het doel is de resultaten uiteindelijk vast te leggen in een artikel.

© Rein Hofman

© Rein Hofman

© Rein Hofman