Nachtleven in Rhoon

door Cornelis Fokker

Houtsnip

15-nov-2021 Houtsnippen zijn één van de meest talrijke steltlopers in Noordwest-Europa, maar desalniettemin ziet menig vogelaar ze zelden. Overdag leven ze immers een verborgen bestaan en vooral ’s nachts trekken ze eropuit. Tijd dus om ’s nachts eens naar die houtsnippen te zoeken, want mogelijk is dit in het donker één van de grootgebruikers van het winterse akkerland.

In de afgelopen winters zijn regelmatig nachtrondes door het akkergebied van Rhoon gemaakt om meer inzicht te krijgen in het gebruik van akkers in de nacht. Dit blijkt zoals verwacht totaal anders dan overdag. Veel vogels zijn verdwenen naar slaapplaatsen of laten zich niet vinden in het donker, maar anderen trekken daarentegen juist ‘s nachts naar akkers. Met name houtsnippen blijken er inderdaad veelvuldig voor te komen, waarschijnlijk om in de rijke kleibodem te zoeken naar wormen en andere ongewervelden.

De hoogste aantallen houtsnippen in het akkergebied zijn te vinden in december en januari. Houtsnippen komen pas relatief laat aan uit de broedgebieden in Rusland, zeker de volwassen vogels. Onderzoek heeft al aangetoond dat deze zo’n drie weken later dan de jonge vogels arriveren. Tot in februari heb je kans om in het akkergebied in het donker houtsnippen tegen het lijf te lopen.

In de akkers van Rhoon werden houtsnippen in diverse gewassen gevonden. Ze lijken veel gebruik te maken van percelen met een groenbemester, maar ook op luzerne, wintertarwe en in akkerranden werden regelmatig exemplaren waargenomen. Om extra inzicht te krijgen in de verspreiding van houtsnippen op akkers, zijn een aantal gevangen en geringd. Ook andere nachtelijke akkerbezoekers werden geringd, zoals kramsvogels, veldleeuweriken en bokjes. Zo wordt het agrarisch gebied de klok rond gebruikt door verschillende soorten die elkaar met de opkomst en het ondergaan van de zon afwisselen.

Kramsvogel

Veldleeuwerik

Bokje