Succes steppekiekendief in NL

Opnieuw een succesvol paar steppekiekendieven in Groninger akker!

In 2017 wordt er voor het eerst in Nederland officieel een broedend paartje steppekiekendieven vastgesteld. Ze brengen in een Groninger graanakker in een beschermd nest vier jongen groot. In 2018 mislukt een broedpoging van hetzelfde vrouwtje, toen heel uniek gepaard met een grauwe kiekendief. En nu in 2019 krijgt het verhaal rond de Nederlandse steppekiekendieven een zeer succesvol vervolg.

Half april wordt door een vrijwilliger van het Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen een territoriaal paartje steppekiekendieven ontdekt. Wij worden in verband met onze ervaring en verantwoordelijkheid voor de benodigde bescherming van het nest op de hoogte gesteld.

Prrooioverdracht tussen man en vrouw steppekiekendief. Het paartje dat in 2019 zes jongen grootbracht in een Groninger akker. Foto Martijn Bot.

Vanaf dat moment houden verschillende mensen het paartje nauwlettend in de gaten. Eind april begint het vrouwtje, zeer waarschijnlijk dezelfde als in de voorgaande twee jaren, het leggen van eieren. Het toeval wil dat ze dat in een akker doet van dezelfde boer als in de voorgaande jaren.

Nest met zes jongen!
Na ongeveer 25 dagen broeden begon het aftellen naar de eerste tekenen van uitgekomen eieren. Dat is het moment waarop het vrouwtje prooien meeneemt naar haar nest. Op 27 mei is het zo ver.

De zes jonge ‘Groninger’ steppekiekendieven geringd, gemeten en gewogen. Het zijn vijf mannetjes en een vrouwtje, 19 juni 2019. Foto Martijn Bot.

Na onze ervaringen in 2017 was het ditmaal een minder moeilijke beslissing om het nest te beschermen met een kooi. Begin juni wordt deze met hulp van vrijwilligers door ons geplaatst. In het nest worden zes jongen geteld! Net als in 2017 wordt de nestbescherming door het vrouwtje geaccepteerd.

Alleen in hele goede prooijaren zijn grote legsels als deze mogelijk. Het mannetje jaagt in de omgeving de akkers en weilanden af, maar vliegt ook door de achtertuinen van buurtbewoners zijn kost bij elkaar. En met succes, want op 19 juni de dag dat de jongen door ons worden geringd zijn nog steeds alle zes aanwezig. Begin juli, vlak voor de oogst van het nestperceel zijn ze allemaal met succes uitgevlogen.

Dit nieuwe succesverhaal rond de steppekiekendieven in Nederland is alleen mogelijk gemaakt door de fijne medewerking van de boer en de vrijwilligers actief bij het collectief, en met hulp van onze eigen ervaren vrijwilligers. Bedankt!