Aftrap natuurinclusieve landbouw pilot Midwolder Bouwten

De natuurinclusieve landbouw pilot op de Midwolder Bouwten bij de Ennemaborg in de provincie Groningen is officieel gestart met de ondertekening van de pachtovereenkomst tussen Groninger Landschap en pachters én broers Adri en Jan Boonman. Zij zijn diegene die de komende vijf jaar het land zullen bewerken en natuurvriendelijke maatregelen uitvoeren om daar de biodiversiteit en bodemgesteldheid te verbeteren. Uiteindelijk moet zowel boer als natuur profiteren van deze vorm van akkerbouw.

Ennemaborg

Jan Loots ondertekent de pachtovereenkomst namens Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels

Het onderzoek is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland en een initiatief van de provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, LTO, Agrarisch Collectief ANOG, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Het Groninger Landschap en de al eerder genoemde gebroeders Boonman en wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Foto’s: Almut Schlaich