Finse Selja op eieren

Partner van Selja

18-juni-2019 De gezenderde Finse steppekiekendief vrouw Selja, die al meerdere keren een bezoek aan Nederland bracht, broedt nu op de grens bij Haparanda (Zweden) en Tornio (Finland) net aan de Finse kant. Ze heeft samen met haar mooie man vijf eieren.

Selja werd vorig najaar door vrijwilliger Gerard Westerhuis gefotografeerd in Noord-Friesland waarna ze doorvloog naar Marokko waar ze overwinterde. Tijdens het voorjaar verscheen ze opnieuw in ons koude kikkerlandje. Toen verbleef ze twee weken lang in Flevoland.

Op 21 april vertrok ze en vloog naar haar broedgebied, waar ze nu dus druk bezig is met het uitbroeden van haar legsel. Wij wensen haar veel succes en hopelijk kunnen we opnieuw berichten als haar jongen succesvol zijn uitgevlogen.

Haar trekroute kun je hier volgen.

The tagged pallid harrier female Selja, who has visited the Netherlands several times in the past year, is now breeding at the border between Haparanda (Sweden) and Tornio (Finland) just at the Finnish side. She has five eggs together with her beautiful mate.

Selja was photographed last autumn by Gerard Westerhuis in North Frisia afterwhich she journeyed on to Morocco where she stayed for the winter. During this spring she appeared again in our cold, little country. During that time she abided in Flevoland.

On April 21 she departed and flew to her breeding grounds, where she is now busy breeding. We wish her the best of luck and hope we can report back when she has fledged her young successfully!

Her migration route can be found here.