Gedeputeerden Drenthe op toer

Gedeputeerden van de provincie Drenthe Henk Jumelet en Hans Kuipers waren vorige week op toer door het Drentse landschap. Collega Henk Jan Ottens vertelde hen over de toestand van akkervogels in hun provincie. Tellingen uitgevoerd vanuit het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) door ons en vele vrijwilligers laten er geen misverstand over bestaan, het agrarische gebied herbergt er nog altijd een grote rijkdom aan soorten in relatief hoge aantallen. Van de 14 karakteristieke soorten voor akkerland (zoals kievit, wulp en veldleeuwerik) komen 11 in de hoogste dichtheden voor in provincie Drenthe. Het is echter niet alleen goud wat er blinkt ook hier laten de trends voor sommige soorten over de laatste jaren een neergaande lijn zien. Als je relatief veel hebt, kun je natuurlijk ook meer verliezen. Het is dan ook zeker goed om trots te zijn op deze cijfers, maar tegelijkertijd beseft men dat dit ook verantwoordelijkheden meebrengt. Mooi is dat met het Meetnet (MAS) ook vergeleken kan worden tussen verschillende leefgebieden zoals intensief beheerde akkers en akkers met agrarisch natuurbeheer. Uiteindelijk kan zo bepaalt worden wat nodig is om de rijkdom aan akkervogels in Drenthe verder te ontwikkelen.