Geslaagde kiekendieven-vangactie in de Duitse Hellwegbörde

Begin juli waren collega’s Almut Schlaich en Tonio Schaub weer voor 2 dagen in de Hellwegbörde in het Duitse Noordrijn-Westfalen, met als doel om daar broedende grauwe en bruine kiekendieven van GPS-loggers te voorzien. Dit was na 2017 en 2018 de derde keer dat medewerkers van GKA voor een vangactie die kant op gingen (nadat daar al in 2007, 3 grauwe kiekendieven door ons werden voorzien van satellietzenders ). Voor dit project werken wij samen met Hubertus Illner en zijn collega’s van de Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) in Soest, die al vele jaren de nesten van kiekendieven in dit gebied beschermd. Met behulp van de GPS-loggers zal in eerste instantie het habitatgebruik van de kiekendieven tijdens het broedseizoen in kaart worden gebracht, maar daarnaast zullen de gegevens ook helpen om bijvoorbeeld inzicht over het aanvaringsrisico met windmolens te krijgen.

Overzicht van de vijf begin juli in de Hellwegbörde gezenderde kiekendieven. Josef: mannetje bruine kiekendief, Wiltrud: vrouwtje bruin, Konstantin: mannetje bruin (let op kleurverschil met Josef!), Ralf: mannetje grauw, Tabea: vrouwtje grauw. Foto’s: Tonio Schaub/GKA.

De vangactie begin juli was heel geslaagd, in totaal wisten wij samen met de gemotiveerde partners van de ABU 5 adulte kiekendieven te zenderen. Meest opmerkelijk was echter dat naast 2 grauwe (vrouwtje Tabea en mannetje Ralf) ook 3 bruine kiekendieven gevangen konden worden (vrouwtje Wiltrud en mannetjes Josef en Konstantin; let op het kleurverschil tussen de twee mannetjes!). Deze zijn doorgaans veel moeilijker te vangen dan grauwe, omdat ze schuwer zijn en minder agressief reageren op opgezette roofvogels, die voor het vangen gebruikt worden. Waarom het deze keer in de Hellwegbörde onverwacht gemakkelijk ging om de bruine kiekendieven te vangen is niet duidelijk, misschien lag het aan de relatief hoge muizenstand dit jaar of bestaan er inderdaad regionale verschillen.

Binnenkort zullen de trekroutes van deze nieuwe zenderkieken (naast andere nieuwe zendervogels uit Flevoland en een aantal oude bekende uit Diepholz en de Hellwegbörde) weer via onze website te volgen zijn.