Kiek tarwe en luzerne ...

Kiek tarwe en luzerne

31-mei-2019 Afgelopen maandag werd in Friesland een nest van grauwe kiekendieven onder het platliggende wintertarwe tevoorschijn gehaald, dankzij een zeer oplettende aanwonende boer. Vervolgens is er nog een kooi om het nest geplaatst en is het hopen dat de vrouw nog terugkeert. Eind mei is erg vroeg voor het graan om al plat te liggen. Door veel voeding was echter de aar… al te zwaar. Door stevige valwind in combinatie met regen kan dit dan al gebeuren.

Platliggend gewas is één van de oorzaken voor het mislukken van nesten. Doordat de eieren dan begraven liggen onder de tarwe zal de vrouw het nest verlaten. Dus niet alleen oogstwerkzaamheden en predatie vormen een bedreiging voor ongeboren grauwe kiekendieven.

Eén van de belangrijkste oorzaken voor het NIET mislukken van dergelijke nesten is de oplettendheid van vrijwilligers en grondbezitters zoals boeren. Dit laat opnieuw het belang zien van het doorgeven van waarnemingen voor ons om zo nestlocaties op te kunnen sporen. Ook als iemand denkt dat wij het vast al weten kan het nooit kwaad toch observaties door te geven. Daar zijn wij alleen maar blij mee!

Ook de bescherming van bruine kiekendieven vraagt intussen onze aandacht. Deze week is er een nest beschermd in luzerne, dit is de periode dat dit gewas gemaaid wordt en er was dus haast geboden. Het is vervolgens altijd spannend of de oudervogels de nestbescherming accepteren en het feit dat de gehele akker er ineens kaal uitziet. Het leek er even op dat dit nest verlaten was, maar bij terugkomst de volgende ochtend vloog ze er toch ineens af! Kennelijk was ze zo snel terug de dag ervoor dat nog voordat ze geobserveerd kon worden ze al weer warm op de eieren zat.

 

 

Nieuws Categorieën