Kiekenzoekdag Flevoland 2019

12-mei-2019 Gisteren was het zover, de kiekenzoekdag 2019 in provincie Flevoland. De banner stond net en de eerste enthousiaste vrijwilligers arriveerde al. De zon scheen fel en de wind waaide hard, perfect weer dus om scherp te blijven en te zoeken naar paartjes grauwe, blauwe en bruine kiekendieven.

In kleine groepjes werd de hele provincie doorkruist en alle waarnemingen genoteerd. Dankzij al deze vrijwilligers weten wij nu in welke gebieden er extra opgelet moet worden of waar er al nesten zijn vastgesteld. Dezelfde mensen zullen wellicht voor ons ook de benodigde aanvullende observaties doen. Onze dank gaat dan ook uit naar hen allen!

Ook boer Hans Haanstra en zijn vrouw Anneke hebben deze dag tot een succes gemaakt, hun gastvrijheid was de kers op onze zoekdagtaart. Aan het eind van de middag kwam gedeputeerde Harold Hofstra zelfs nog een prooipaal installeren voor een grauwe kiekendief en het was goed te zien hoe Hans met plezier keek hoe iemand anders eens het zware werk deed!