Kwik update

06-juni-2019 Het onderzoek naar gele kwikstaarten, gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds en gestart in 2017, is weer in volle gang! In 2017 en 2018 verrichtte Wender Bil al het bijbehorende veldwerk en dat wordt dit jaar voortgezet door Bram Ubels. Met dit onderzoek willen we graag broedbiologie, broedsucces en het habitatgebruik van gele kwikstaarten in Groningen in kaart brengen.

Bram heeft intussen voor 2019 al 49 nesten gevonden. Hiervan zijn er lege nesten waar nog gelegd moet worden, nesten met eieren, nesten met piepjonge jongen en soms nesten zonder jongen maar met predator zoals de vos (vastgelegd met een cameraval). De jonge gele kwikstaarten die wel in goede gezondheid verkeren, worden als ze oud genoeg zijn geringd, gemeten en gewogen. Op deze manier zijn er al heel wat kuikentjes die zo’n eervolle vermelding in onze dataset hebben!

Er zijn dit jaar ook al 6 gele kwikstaart vrouwen voorzien van een radiozender (het doel is om er uiteindelijk 18 te zenderen) om ze te kunnen volgen tijdens het broedseizoen. Het idee is dat we er zo achter komen of deze vrouwen een tweede legsel beginnen.

Ten slotte zullen ook de foerageervluchten weer worden geobserveerd met hulp van onze onmisbare vrijwilligers. De tarwevelden waar de gele kwikstaarten bij voorkeur broeden, staan namelijk niet bekend om hun grote insectenrijkdom, die de kuikentjes nodig hebben om te groeien. Het is dus belangrijk te weten waar ze dan wel hun maaltijden afhalen.

Neem ook eens een kijkje bij de fotogalerij met nog veel meer foto’s van het kwikstaartenonderzoek, die regelmatig aangevuld zal worden.