Natuurbericht: Liefhebber van de slaperdijk

25-apr-2018 In Groningen is de eerste ruigpootbuizerd uitgerust met een GPS-zender. Daarmee hopen we meer te weten te komen over het habitatgebruik en de trekroutes van deze zeldzame wintergast. De zender bevestigt wat uit veldobservaties al bleek: slaperdijken zijn belangrijk voor de ruigpootbuizerd. Een proef met aangepast beheer op en langs de dijken moet hun overwinteringsgebied aantrekkelijker maken.

Voor het complete natuurbericht klik dan HIER

Foto ruigpootbuizerd: André Eijkenaar