Natuurbericht: Volg online ruigpootbuizerds naar de Arctis

07-apr-2019 Vanaf nu zijn drie in Noord-Nederland gezenderde ruigpootbuizerds online te volgen tijdens hun voorjaarstrek naar de arctische broedgebieden in Scandinavië of Rusland. De vogels werden gezenderd voor onderzoek dat Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels doet naar het habitatgebruik van deze zeldzame wintergasten.

Voor het complete natuurbericht klik dan HIER

Foto ruigpootbuizerd: Gerard Sterk