Op de plateau’s van de Vlaamse Leemstreek gebeurt het!

Op de plateau’s van de Vlaamse Leemstreek gebeurt het!

Op uitnodiging van Hanne Vandewaerde van Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) zijn collega’s Almut Schlaich en Madeleine Postma op veldbezoek geweest in de Vlaamse Leemstreek. Daar is in 2017 het Soortbeschermingsplan voor Grauwe Kiekendieven ‘Plan Kiekendief’ van start gegaan. Een plan om het landbouwgebied, waar voor 1970 grauwe kiekendieven regelmatig broedden, opnieuw aantrekkelijk te maken voor deze soort.

Maatregelen voor kiekendieven en andere akkervogels
Al vroeg op maandagochtend togen ze naar het zuiden waar zij opgewacht werden door Rémar Erens, die samen met Freek Verdonckt en Robin Geullinckx Stichting Werkgroep Grauwe Gors (WGG) heeft opgericht en sinds jaar en dag een samenwerkingspartner is voor de bescherming van akkervogels.

Rémar verzorgde een rondleiding langs de vele hectares maatregelen voor zowel grauwe kiekendief als grauwe gors, veldleeuwerik en andere akkervogels. Voor het project Plan Kiekendief zijn intussen al 180 hectare vogelakkers gerealiseerd. Met daarnaast nog maatregelen als luzerne met een uitgesteld maaischema voor grauwe gorzen en langjarige extensief beheerde grasstroken. Er ligt  dus inmiddels een mooi mozaïek aan percelen met speciaal beheer in de Leemstreek. In sommige gebieden is het bijna 12% van het totaal agrarisch oppervlak!

De braakstroken worden nader bekeken, met o.a. wilde zwijnen sporen.

Een hele hoop muizenholletjes tussen de luzerne.

Ondanks all regen en regen en… regen was het een mooie tijd in Vlaanderen!

Dat het qua voedsel voor kiekendieven al behoorlijk goed is, was wel duidelijk doordat ondanks de gestage regen op vijf van de zes bezochte locaties één of meerdere blauwe kiekendieven werden gezien. Met daarnaast grote zilverreigers, blauwe reigers, buizerds en torenvalken.

’s Avonds onder het genot van een pint en een stevige maaltijd werden met zowel RLZH en WGG alle in- en outs van Plan Kiekendief in de praktijk doorgesproken.

Grauwe gorzen bij Oudgaarden
De volgende dag werd opnieuw gestart met een veldbezoek, nu op het leemplateau van Oudgaarden. Daar werd, nu met stralend weer, een van de nieuwste en grootste vogelakkers bekeken met in de braakstroken nog veel graan. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt door onder andere een groep van 60 grauwe gorzen, bestaand uit ongeveer vijftien lokale broedparen met hun jongen uit het afgelopen broedseizoen. De geschiktheid van het gebied werd nog bevestigd door de grote groepen kneuen met op alle plekken met maatregelen weer één of meer blauwe kiekendieven.

Op het kantoor van RLZH in Hakendover werd het bezoek aan Vlaanderen afgesloten met een uitwisseling van ervaringen in het beschermen van kiekendieven en. Natuurlijk werd er ook gesproken over het voorzetten van deze fijne samenwerking in de toekomst met Hanne en haar collega’s.