Over en uitgemaaid

Veldleeuwerik, 17 juni 2019. Fotograag: Henk Jan Ottens

20-juni-2019 Gemiddeld genomen is er in de afgelopen 10 jaar in Drenthe nog niet eerder zo vroeg gemaaid als dit jaar. De eerste snede van intensief beheerde graslanden ging er op 1 mei al af. Twee dagen eerder dan in het warme voorjaar van 2014, toen gemiddeld op 3 mei de eerste snede er af ging.

Door onze warmere voorjaren wordt er steeds eerder gemaaid en is het, zonder nestbescherming, voor broedvogel vrijwel onmogelijk geworden om succesvol in deze graslanden te broeden. Schattingen van het aantal nestjonge veldleeuweriken dat jaarlijks in Drenthe en Groningen wordt uitgemaaid ligt op 30.000 kuikens. Een getal om stil van te worden.

Lees hier het rapport waarop de schatting gebaseerd is.

Dit jaar 2019 de vroegste 1e snede in 10 jaar in Drenthe.