Subsidie bescherming kiekendieven in Flevoland

6-mei-2019 Het Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels ontvangt ruim 70.000 euro subsidie van Provincie Flevoland voor nestbescherming van blauwe en grauwe kiekendieven en het in kaart brengen van broedende bruine kiekendieven in de periode 2019 – 2021. Het is erg mooi dat dit toegekend is. Aankomende zaterdag 11 mei zal het veldseizoen in Flevoland starten met een kiekenzoekdag om zoveel mogelijk van deze broedparen in beeld te brengen.

“Deze dag start en eindigt bij een boer waar jaar in jaar uit kiekendieven broeden”, vertelt Madeleine Postma.

Het uitgebreide verhaal over de subsidie-toekenning kun je HIER lezen.

Foto: Gerard Sterk