Vacature: tijdelijke medewerker broedvogelmonitoring (GR)

Vacature

Tijdelijke medewerker broedvogelmonitoring Groningen

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels is een kennisorganisatie op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied, met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis van een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan ons werk.

Belangrijke basis van ons onderzoek is het monitoren van de stand van alle akkervogelsoorten met de methode MAS – Meetnet Agrarische Soorten. Vier keer tijdens het broedseizoen worden alle vogels op telpunten gedurende tien minuten genoteerd. MAS word in veel provincies als meetnet gebruikt om de stand van akker- en weidevogels te monitoren. Wij tellen punten in Groningen, Flevoland, Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland. De data wordt op nationaal niveau gebruikt voor het berekenen van populatietrends. Voor het aanstaande MAS-seizoen zijn wij dringend op zoek naar een collega in de provincie Groningen om ook in weidevogelgebieden te tellen.

Locatie: provincie Groningen
Periode: 1 april t/m 15 juli

Deze functie vraagt van jou:

ervaring met broedvogelmonitoring, goede kennis van vogels op geluid en zicht
beschikking over een auto
directe beschikbaarheid
gemiddelde inzetbaarheid van maximaal 12 ochtenden per telronde (één ronde duurt 3-4 weken)

Wat bieden wij:

tijdelijk contract op basis van gemaakte uren
reiskostenvergoeding eigen auto
flexibele indeling van telinspanning binnen de vier vaste telperiodes

Voel jij je aangesproken en is dit precies wat voor jou?

Stuur dan jouw CV met korte motivatie zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 30 maart 2020 per email aan: Popko Wiersma, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, popko.wiersma@grauwekiekendief.nl
Ook voor vragen kan je bij Popko Wiersma terecht, tel. 06 50 50 66 84