Veldleeuweriken met ruimte

9-juli-2019 In Polen gaat akkerbouw anders dan in Nederland, de opbrengsten zijn hierdoor gewaswijs misschien lager maar voor vogels biedt het mogelijkheden. Henk Jan Ottens vond daar deze week 3 veldleeuweriknesten met een afstand van slechts 50 en 80 stappen tot het dichtstbijzijnde nest. De dichtheid kan hier oplopen tot 50-60 broedparen per 100 ha. Deze drie nesten werden gevonden in een braakperceel, i.e. extensief grasland, die een vast onderdeel vormt van het bouwplan.

Maar ook andere gewassen zoals rogge zijn in Polen geschikt om te broeden, omdat de halmendichtheid per m2 hier een factor 3 lager ligt dan in Nederland. Zo biedt ook een gewas als rogge met een hoogte van 80 cm nog voldoende ruimte om een nestje te bouwen.