Velduil op volle zee

20-nov-2017 Circa 80 kilometer uit de kust werden werknemers op een boorplatform verrast door een velduil die met een prooi was neergestreken op het platform. Hoe uitzonderlijk is dat? Een speurtochtje levert al snel aardig wat vogels boven zee op. velduilen waren echter zo ver op zee nog niet zoveel gemeld.

Gert-Jan Edel, werkzaam op boorplatforms in de Noordzee, zag op 20 november een uil die hij niet zo √©√©n, twee, drie op naam kon brengen. Pascal Stroeken van Steenuilenoverleg Nederland (STONE) wist er echter direct raad mee. Op de foto’s is te zien dat een velduil aan een vogel zit te peuzelen. Wij maken er een lijstersoort van, gangbaar voedsel voor velduilen tijdens de trek. velduilen pakken eigenlijk alles wat ze aan kunnen. Met name vrouwtjes, toch een stuk groter dan de mannetjes, weten wel raad met forse prooien. In braakballen en plukresten vonden wij onder andere flink wat bruine ratten en meer dan eens houtsnippen en kramsvogels en dergelijke.

Foto: Velduil op platform K15B, met vogelprooi (foto: Maurice van Leuveren)