Waddenfonds investeert in slaperdijken

1-juli-2019 Het Waddenfonds besloot begin juni om het pilotproject ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ te steunen met een financiële bijdrage. Met dit pilotproject willen we de natuur- en landschapswaarde van slaperdijken vergroten.

Een belangrijk kenmerk van het Groningse landschap zijn de zeedijken en slaperdijken in de kuststrook van het Waddengebied. Een slaperdijk is een landinwaarts gelegen oude dijk, waarvan de direct waterkerende functie is komen te vervallen door de aanleg van een nieuwe voorgelegen dijk. De provincie Groningen telt maar liefst 180 kilometer oude zee- en slaperdijken. Aan deze dijken is een groot deel van de ontstaansgeschiedenis van Groningen af te lezen.

Het volledige artikel kun je lezen op de website van de Vogelbescherming.

Fotograaf titelfoto: Jelle de Jong

Tekst:
Jules Bos, Vogelbescherming Nederland
Almut Schlaich, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
Jacqueline de Milliano, Lanschapsbeheer Groningen