Iedereen naar binnen of alleen naar buiten

Beste mensen,

Ook iedereen van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels werkt in ieder geval tot 6 april thuis. Het veldwerk wordt uiteraard wel in de buitenlucht en individueel uitgevoerd. Dit betekent dat wij dus allemaal wel goed bereikbaar zijn! Onze contactgegevens vindt je hier.

Hieruit volgt ook dat de informatiebijeenkomsten akkervogeltellingen (MAS) zijn afgelast. De akkervogels blijven vooralsnog gelukkig wel zingen en mensen die geïnteresseerd zijn in teller worden of vragen hebben kunnen hierover contact opnemen met één van de onderstaande collega’s. Er kan dan eventueel een individuele afspraak gemaakt worden.

Contactpersoon Drenthe:
Henk Jan Ottens, henkjan.ottens@grauwekiekendief.nl
Tel. +31 (0)6 50 50 66 78

Contactpersoon Groningen:
Popko Wiersma, popko.wiersma@grauwekiekendief.nl
Tel. +31 (0)6 50 50 66 84

Contactpersoon Flevoland:
Jitty Hakkert, jitty.hakkert@grauwekiekendief.nl
Tel. +31 (0)6 46 02 49 64

Wij zullen ook ons best doen de komende tijd nog meer dan gewoon interessante updates, onderzoek en nieuws te delen. En we hopen elkaar zodra dat weer mogelijk is in goede gezondheid weer te zien!

Natuurbericht van de Vlinderstichting, SoortenNL, Stichting RAVON en de Zoogdiervereniging: 10 Corona-proof tips om de natuur in te gaan.

Roodborsttapuit

Fazant

Graspieper