Zonnige excursie en lezingenmiddag

Na weken storm, regen en nog meer wind, was het zaterdag 7 maart zover; de zon straalde in een prachtige blauwe lucht en dat op de dag van onze lezingenmiddag en excursie in de ochtend onder leiding van Hans Gartner van Staatsbosbeheer.

Uit de wind met je ogen dicht en de zon in je gezicht voelde het alsof de lente was gearriveerd. De vogels dachten daar hetzelfde over. Graspiepers zongen uit volle borst, elk vanuit hun eigen struikje of terwijl ze als parachuutjes naar beneden dwarrelden. Soms zelfs samen verwikkeld in een ingewikkelde dans die ongetwijfeld over een tijd resulteert in populatiegroei. Maar ook de roodborsten, winterkoninkjes, veldleeuweriken, zanglijsters en putters vierden de eerste tekenen van het nieuwe seizoen. Op het Lauwersmeer dreven enkele kleine zwanen rustig voorbij, zich wellicht al mentaal voorbereidend op tocht terug naar de Russische toendra. Omringd door de lente was Hans Gartner een bron van kennis over het Lauwersmeergebied en zijn geschiedenis. Hij wees ons één van de eerste bloeiende planten aan met de toepasselijke naam ‘vroegeling’. Duindoorn stond vol in knop en katjes sierden struiken en bomen. Na een dergelijke start van de dag kon de middag eigenlijk niet meer stuk.

Henk Jan Ottens deed de aftrap na de lunch met de eerste lezing. Hij vertelde over het wulpenonderzoek in Drenthe dat sinds 2018 in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe wordt uitgevoerd en ook dit jaar voortgang zal vinden. Vervolgens nam student Bram Ubels het stokje van hem over. Vorig jaar heeft hij een veldseizoen lang zich gestort op de broedecologie van de gele kwikstaart. Hij is nog bezig met uitwerking maar wist al interessante details te delen. Twee vrouwen die hun eerste legsel in tarwe hadden waren vervolgens beiden succesvol tussen de aardappelen. Wij namen een teug frisse lucht en een flinke koek en luisterden na de pauze naar Madeleine Postma over het kiekendievenseizoen van 2019. Een bijzonder jaar in veel verschillende opzichten; terugkeer broedende steppekiekendief, voor het eerst sinds start monitoring nesten met meer dan 6 eieren en 142 uitgevlogen jonge grauwe kiekendieven. Student Gerard Westerhuis presenteerde zijn onderzoek naar het foerageergedrag en jaagsucces van blauwe kiekendieven en hoe intensief grasland daar een rol in speelt. Afsluiting van de dag was aan Tonio Schaub met updates over het zenderonderzoek naar jonge blauwe kiekendieven, velduilen en ruigpootbuizerds.

Alle aanwezigen bedankt! We vonden het zelf een erg geslaagde dag en hopen dat iedereen genoten heeft. Natuurlijk ook veel dank aan Staatsbosbeheer, voor de mooie samenwerking bij de organisatie van deze dag!

Onderste rij foto’s: Bob Graafmans