Onderzoek

Onderzoeksinformatie

VLEUGELMERKEN INFORMATIE

Vleugelmerken zijn gekleurde flexibele labels, wingtags genoemd. Vanaf 2007 t...

ONDERZOEK IN DE SAHELLANDEN

In de Sahellanden Niger, Mali en Senegal blijken grauwe kiekendieven, net als in...

OVERWINTERING (AKKERVOGELS)

De Werkgroep Grauwe Kiekendief is gestart met experimenten waarbij kleine percel...

MUIZENCENSUS

Sinds het najaar van 1991 meet de Werkgroep Grauwe Kiekendief het aantal muizen ...

MIGRATIEONDERZOEK (ZENDERS)

Grauwe Kiekendieven in Nederland (Provincies Groningen en Flevoland), in Denemar...

HABITATSTUDIE

Door grauwe kiekendieven met een radiotelemetriezender uit te rusten konden de v...

BROEDBIOLOGIE

Wat is het effect van beheersmaatregelen zoals braak, faunaranden en maairegimes...

PUNTTELLINGEN (MAS)

De punttelmethode ‘Meetnet Agrarische Soorten’ (MAS) is een telmethode om vo...

BROEDVOGELTELLINGEN (BMP)

Op initiatief van de Provincie Groningen, SOVON en de vereniging Avifauna Gronin...