Onderzoek

Onderzoeksinformatie

DE WULP: BROEDSUCCES EN KUIKENOVERLEVING

De wulp Numenius arquata staat sinds 2017 op de Rode Lijst...

GELE KWIKSTAART: BROEDSUCCES EN HABITATGEBRUIK

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Daar waar de veldleeuwerik verdwijnt lijkt de...

PUNTTELLINGEN (MAS)

Belang van agrarisch gebied voor biodiversitei...

ONDERZOEK IN DE SAHELLANDEN

In de Sahellanden Niger, Mali en Senegal blijken grauwe kiekendieven, net als in...

OVERWINTERING (AKKERVOGELS)

De Werkgroep Grauwe Kiekendief is gestart met experimenten waarbij kleine percel...

MUIZENCENSUS

Sinds het najaar van 1991 meet de Werkgroep Grauwe Kiekendief het aantal muizen ...

MIGRATIEONDERZOEK (ZENDERS)

Grauwe Kiekendieven in Nederland (Provincies Groningen en Flevoland), in Denemar...

HABITATSTUDIE

Door grauwe kiekendieven met een radiotelemetriezender uit te rusten konden de v...

BROEDBIOLOGIE

Wat is het effect van beheersmaatregelen zoals braak, faunaranden en maairegimes...

BROEDVOGELTELLINGEN (BMP)

Op initiatief van de Provincie Groningen, SOVON en de vereniging Avifauna Gronin...