STICHTING

STICHTING

Bij het menukopje geschiedenis wordt aangegeven hoe GKA is begonnen met de bescherming van grauwe kiekendieven.

Het werk van de GKA steunt op drie pijlers: Onderzoek, Advies en Vrijwilligers.

Stichting GKA heeft op dit moment een bestuur met drie onbezoldigde bestuursleden.

Ben Koks is oprichter van de stichting en teamleider van de professionele organisatie, bezoldigd en adviseur van het bestuur. De teamleider stuurt de professionele organisatie aan, die bestaat uit een aantal medewerkers.

GKA is actief in tal van projecten, nationaal en internationaal, adviseert overheden – zoals het ministerie van EL&I (voorheen LNV) en verschillende provincies – , diverse (agrarische) natuurverenigingen en andere natuurorganisaties en is mede dankzij financiele bijdragen van sponsors in Europa en Afrika uitgegroeid tot een bepalende speler op het gebied van akkervogels.

Klik voor informatie over een ANBI op www.anbi.nl

U wordt van harte uitgenodigd om onze stichting als donateur te steunen.Per 1 januari 2010 is de GKA aangemerkt als een ANBI (= Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw giften aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. [Meer informatie over wettelijke transparantie bij ANBI]

  • Bank : Triodos bank: NL82 TRIO 0390 3487 75
  • BIC : TRIONL2U
 • Algemeen postadres : Postbus 46, 9679 ZG Scheemda
 • General e-mail address : info@grauwekiekendief.nl
 • Algemeen emailadres: info@grauwekiekendief.nl
 • Kamer van Koophandel: Noord Nederland – vestiging Groningen
  nummer: 02088258
 • Kantoor- / vergaderadres: : Plattelandshuis Oost-Groningen in de Molen Edens /  De Volharding (uit 1763/1870) Nassaustraat 14,  9671 BW Winschoten (kaart)