ROUTES BLAUWE KIEKENDIEVEN 2021

De gezenderde blauwe kiekendieven kunnen i.v.m. het naderende broedseizoen niet online gevolgd worden t/m 1 september. Hopelijk kunnen er dan oude en nieuwe individuen getoond worden om deze bijzondere broedvogels met jullie te delen.

Blauwe kiekendieven in Nederland

De blauwe kiekendief staat als broedvogel in Nederland zwaar onder druk. Sinds de jaren ’90 is de soort dramatisch afgenomen en de laatste jaren broeden er nog slechts een tiental paren op de Waddeneilanden en in de Groningse akkers. Een mogelijke verklaring voor de sterke afname is een te lage overleving van jonge vogels. Het lot van de Nederlandse jonge blauwe kiekendieven is daarom een van de belangrijkste openstaande vragen rond de ecologie van deze soort en het beantwoorden zou handvatten kunnen bieden om deze iconische muizeneter als broedvogel te behouden.

Zenderonderzoek juveniele blauwe kiekendieven

Om het lot en de bewegingen van de jonge blauwe kiekendieven te kunnen volgen is in 2019 begonnen met het uitrusten van nestjongen met zenders waarvan het merendeel eerst in de Groningse akkers. In 2020 is vervolgens ook een jong op Texel gezenderd, vrouw Suzanne, die nog steeds in leven is en zich voornamelijk in Zeeland en Zuid-Holland lijkt op te houden. Dit jaar (2021) zijn er daarnaast ook voor het eerst jongen gezenderd op Terschelling. Van alle gezenderde jonge blauwe kiekendieven zijn er op dit moment nog 4 in leven (Edzo, 2019; Suzanne, 2020; Glenn, Mathilde, 2021) die op bovenstaande kaart zijn te volgen tijdens hun omzwervingen. Meer informatie kun je lezen in de onderstaande berichten op NatureToday en onze website.

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) en Sovon Vogelonderzoek Nederland onderzoeken in opdracht van Vogelbescherming Nederland overleving en habitatgebruik van blauwe kiekendieven in het kader van het project ‘Wij & Wadvogels’ en in samenwerking met terreinbeheerder Staatsbosbeheer. Het project wordt gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, waarbij een deel van de zenders gefinancierd is dankzij donateurs van GKA, Martijn van der Loo en Soontiëns Ecology.

Blauwe kiekendieven trekken niet zoals grauwe en de meeste bruine in de winter naar Afrika, maar blijven deels in Nederland en Noordwest-Europa.


10 september 2021 Jonge blauwe kiekendieven gezenderd en online te volgen


06 oktober 2020 Waar blijven de in Nederland geboren blauwe kiekendieven?


01-jan-2021 Onderzoek naar overleving en dispersie van blauwe kiekendieven


27-okt-2020 Blauwe kiekendief Gerard naar Frankrijk en terug

Blauwe kiekendief ‘Julia’, 16 juli 2021 © GKA

Blauwe kiekendief ‘Suzanne’ gezenderd door Almut Schlaich en Lieuwe Dijksen, 5 juli 2020 © Suzanne Dijksen

Blauwe kiekendief ‘Glenn’, 16 juli 2021 © Suzanne Dijksen

Suzanne met blauwe kiekendief Suzanne, 5 juli 2020 © GKA