ROUTES RODE WOUWEN 2019

De rode wouw lijkt als broedvogel in Nederland sinds 2015 toe te nemen. Deze toename kan een gevolg zijn van overloop vanuit populaties in Duitsland of België, maar zou ook kunnen voortkomen uit ‘eigen reproductie’ van jonge rode wouwen die in Nederland uitvliegen. Om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen van de toename is een project gestart waarbij zoveel mogelijk jonge rode wouwen worden uitgerust met kleurringen (gele ring met twee-letterige zwarte inscriptie) en een deel van deze jongen wordt ook gezenderd.

Zenderonderzoek rode wouwen
In 2019 – 2021 worden jaarlijks 8-10 Nederlandse nestjonge rode wouwen voorzien van een GPS-GSM logger (Ornitela, OrniTrack-25). In juni 2019 zijn er 2 in Drenthe, 3 in Overijssel, 2 in Gelderland en 3 in Limburg met zo’n zender uitgerust. De kaart toont van de acht vogels die nog in leven zijn dagelijks één positie met een vertraging van 48 uur. Eén vogel uit Limburg is inmiddels gestorven door een aanvaring met een Duitse windturbine en een vogel uit Overijssel die stierf wordt nog onderzocht (zie Takkeling 27-3; over de Takkeling). De gegevens worden naast het onderzoek naar de vestiging als broedvogel ook gebruikt om de patronen van terreingebruik, dispersie en migratie in kaart te brengen. Ook wordt uitval als gevolg van onnatuurlijke sterfte, waaronder afschot, vergiftiging, en aanvaringen met hoogspanningskabels, windturbines en het verkeer, onder de loep genomen.

Waarnemingen van gekleurringde rode wouwen kunnen worden gestuurd naar stefvanrijn@live.nl!

Foto’s: Stef van Rijn


7 augustus 2019 Eerste zelfstandige stappen van jonge Nederlandse Rode Wouwen niet zonder gevaar

Het onderzoek is een initiatief van onderzoekers Stef van Rijn en Willem van Manen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Het project is mogelijk gemaakt door de Provincies Limburg en Drenthe. Een deel van de zenders is gesponsord door Werkgroep Roofvogels Nederland (4), Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek (2) en Jeroen de Bruijn (1).