ROUTES RODE WOUWEN VOORJAAR 2024

Vanaf 2019 zijn jaarlijks nestjonge rode wouwen voorzien van een GPS-GSM logger. Op bovenstaande interactieve kaart zijn de trekroutes te zien van de rode wouwen die nog in leven zijn. De kaart toont dagelijks één positie met een vertraging van 48 uur. De grootste stip is steeds de laatste positie.

Zenderonderzoek rode wouwen

De rode wouw heeft zich vanaf 2010 in Nederland gevestigd als jaarlijkse broedvogel en neemt vanaf 2015 langzaam toe. Deze toename kan een gevolg zijn van overloop vanuit populaties in Duitsland of België, maar zou ook kunnen voortkomen uit ‘eigen reproductie’ van jonge rode wouwen die in Nederland uitvliegen. Om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen van de toename is een project gestart waarbij zoveel mogelijk jonge rode wouwen worden uitgerust met kleurringen (gele ring met twee-letterige zwarte inscriptie). Een deel van deze jongen wordt ook met een GPS-zender uitgerust.

In 2019-2023 zijn inmiddels 49 Nederlandse nestjonge rode wouwen voorzien van een GPS-GSM logger (Ornitela, OrniTrack-25), waarvan 2 in Friesland, 8 in Drenthe, 14 in Overijssel, 12 in Gelderland en 13 in Limburg.

De gegevens worden naast het onderzoek naar de vestiging als broedvogel ook gebruikt om de patronen van terreingebruik, dispersie en migratie in kaart te brengen. Ook wordt uitval als gevolg van onnatuurlijke sterfte, waaronder afschot, vergiftiging, aanvaringen met hoogspanningskabels, windturbines en verkeer, onder de loep genomen. De gegevens worden gedeeld met het Europese Life-project “Eurokite”. Over de eerste resultaten uit 2019 is gepubliceerd in De Takkeling, zie De Takkeling 27-3.

Waarnemingen van gekleurringde rode wouwen kunnen worden gestuurd naar: [email protected]

Het onderzoek is een initiatief van onderzoekers Stef van Rijn (Deltamilieu Projecten) en Willem van Manen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Het project is financieel mogelijk gemaakt door Life Eurokite, de Provincies Limburg en Drenthe, en mede gefinancierd door het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland en het Bettie Wiegmanfonds. Een deel van de zenders uit 2019 is gesponsord door Werkgroep Roofvogels Nederland, Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek, en Jeroen de Bruijn.

Publicaties over het rode wouwenonderzoek:

02-sep-2022 Vier jaar zenderonderzoek naar rode wouwen in Nederland

10-nov-2021 Drie jaarklassen jonge rode wouwen gevolgd

03-mrt-2021 Sterfte, vlieggedrag en overwintering van jonge Nederlandse rode wouwen

23-sep-2020 Jonge Nederlandse rode wouwen in eerste levensfase vaak in Duitsland


22 april 2020 Jonge rode wouwen uit Nederland; verkenning van potentiële broedgebieden? door Stef van Rijn


28 januari 2020 Jonge Nederlandse rode wouwen voorlopig nog in Zuid-Europa door Stef van Rijn en Willem van Manen


7 augustus 2019 Eerste zelfstandige stappen van jonge Nederlandse Rode Wouwen niet zonder gevaar

20 november 2019 kon je het rode wouwenonderzoek met Stef van Rijn zien bij Animalitis op VRT1. Hij zenderde een jonge rode wouw en ving een adult met hulp van een oehoe.. hoe? Kijk hier van 7:35 – 16:10 en 29:53 – 37:38.

27 oktober 2019 was Stef van Rijn te horen bij Vroege Vogels op NPO Radio 1 waar hij vertelde over het onderzoek naar de rode wouwen. Het fragment is hier terug te luisteren van 1:37:00 tot 1:50:05.