ROUTES RODE WOUWEN 2021

De rode wouw lijkt als broedvogel in Nederland sinds 2015 toe te nemen. Deze toename kan een gevolg zijn van overloop vanuit populaties in Duitsland of België, maar zou ook kunnen voortkomen uit ‘eigen reproductie’ van jonge rode wouwen die in Nederland uitvliegen. Om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen van de toename is een project gestart waarbij zoveel mogelijk jonge rode wouwen worden uitgerust met kleurringen (gele ring met twee-letterige zwarte inscriptie) en een deel van deze jongen wordt ook gezenderd.

Zenderonderzoek rode wouwen

In 2019 – 2021 worden jaarlijks c. 10 Nederlandse nestjonge rode wouwen voorzien van een GPS-GSM logger (Ornitela, OrniTrack-25). In 2019 en 2020 zijn inmiddels 21 dieren met zo’n zender uitgerust, waarvan 4 in Drenthe, 5 in Overijssel, 5 in Gelderland en 7 in Limburg. De kaart toont van de vogels die thans nog in leven zijn dagelijks één positie met een vertraging van 48 uur. Over de eerste resultaten uit 2019 zie De Takkeling 27-3; over de Takkeling. De gegevens worden naast het onderzoek naar de vestiging als broedvogel ook gebruikt om de patronen van terreingebruik, dispersie en migratie in kaart te brengen. Ook wordt uitval als gevolg van onnatuurlijke sterfte, waaronder afschot, vergiftiging, en aanvaringen met hoogspanningskabels, windturbines en het verkeer, onder de loep genomen.

Waarnemingen van gekleurringde rode wouwen kunnen worden gestuurd naar stefvanrijn@live.nl!


7 augustus 2019 Eerste zelfstandige stappen van jonge Nederlandse Rode Wouwen niet zonder gevaar

Het onderzoek is een initiatief van onderzoekers Stef van Rijn en Willem van Manen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Het project is mogelijk gemaakt door de Provincies Limburg en Drenthe, en mede gefinancierd door het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland. Een deel van de zenders uit 2019 is gesponsord door Werkgroep Roofvogels Nederland, Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek, en Jeroen de Bruijn.


22 april 2020 Jonge rode wouwen uit Nederland; verkenning van potentiële broedgebieden? door Stef van Rijn


28 januari 2020 Jonge Nederlandse rode wouwen voorlopig nog in Zuid-Europa door Stef van Rijn en Willem van Manen

20 november 2019 kon je het rode wouwenonderzoek met Stef van Rijn zien bij Animalitis op VRT1. Hij zenderde een jonge rode wouw en ving een adult met hulp van een oehoe.. hoe? Kijk hier van 7:35 – 16:10 en 29:53 – 37:38.

27 oktober 2019 was Stef van Rijn te horen bij Vroege Vogels op NPO Radio 1 waar hij vertelde over het onderzoek naar de rode wouwen. Het fragment is hier terug te luisteren van 1:37:00 tot 1:50:05.