Afb 1. Overzicht van de 7 kleuren wingtags (blauw B, fuchsia F, geel J, oranje O, groen P, rood R en wit W) en symboolcodes

Wingtags: 0nB – TnF. Foto: André Eijkenaar

.

Vanaf 2007 tot 2013 zijn in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje 5.000 juveniele Grauwe Kiekendieven van wingtags voorzien. Wingtags zijn gekleurde flexibele labels (vleugelmerken). Dit is gebeurd in het kader van een Frans onderzoek naar de verspreiding van juveniele Grauwe Kiekendieven. In combinatie met reproductiegegevens is zo een voorspelling van de populatieontwikkeling te maken. Dit wordt gebruikt om op grote schaal passende instandhoudingsmaatregelen te ontwikkelen en de bescherming in tijd en plaats te optimaliseren. De organisatie en uitwerking van dit onderzoek is in handen van het Centre d’Études Biologiques de Chizé.

Aflezen

Wingtags zijn op de bovenzijde van beide vleugels aangebracht. Voor wingtags bij Grauwe Kiekendieven zijn zeven verschillende kleuren gebruikt, in combinatie met een zwarte of witte code (zie afbeelding 1). De code bestaat uit een letter, een cijfer, een symbool of geen code. Op afbeelding 2 is een man Grauwe Kiekendief te zien met de wingtagcombinatie: HnB–PnB (Horizontale noir Blue – Point noir Blue).

Afb 2. Wingtage code: HnB – PnB (Horizontale noir Blue – Point noir Blue)

Heb je een Grauwe Kiekendief met wingtags waargenomen? Geef het via e-mail ([email protected]) aan ons door, ook al gaat het om een gedeeltelijke aflezing! Wij kunnen er altijd mee proberen te puzzelen, om die reden zijn foto’s van deze waarnemingen ook meer dan welkom.

Bruine Kiekendief

In 2011 is Werkgroep Roofvogels Zeeland in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in Zeeuws–Vlaanderen een onderzoek naar Bruine Kiekendieven gestart met daarin ook een wingtagprogramma. Voor meer informatie kun je terecht op de website. Berichten over dit onderzoek en terugmeldingen zijn ook te volgen via Facebook.