De vijfde ruigpootbuizerd door GKA gezenderd

door Tonio Schaub

In de winter 2017/2018 zijn wij begonnen met een nieuw zenderonderzoeksproject aan ruigpootbuizerds, in de kader van onze inspanningen rondom een natuurvriendelijker beheer van de Groninger slaperdijken. Maar het vangen van ruigpootbuizerds in Oost-Groningen bleek moeilijker dan verwacht, en na veel onsuccesvolle maar leerzame vangpogingen is het pas eind maart 2018 gelukt de eerste ruigpootbuizerd te vangen en te zenderen (adult vrouwtje “Enrika”).

 

In de tweede winter van het project (2018/2019) ging het vangen, door een verbeterde methode en mede dankzij onze erg gemotiveerde stagiair Janosch Becker, gelukkig makkelijker. In totaal werden die winter vier ruigpootbuizerds gezenderd, drie daarvan in Oost-Groningen en eentje aan de Friese Waddenkust (in samenwerking met Rudy Fopma van Vogelringgroep Bergumermeer).

De vier in de winter 2018/2019 gezenderde ruigpootbuizerds (allemaal in hun eerste winter). © Raymond Klaassen, Tonio Schaub en Gerard Westerhuis.

Van vier van de vijf ruigpootbuizerds kon de voorjaarstrek naar de Arctische broedgebieden in Noord-Scandinavië en Noordwest-Rusland worden gevolgd. Opvallend is dat drie een oostelijke route om de Oostzee heen vlogen, in plaats van de veel kortere weg via Denemarken en Zweden.

Opvallend is dat drie een oostelijke route om de Oostzee heen vlogen

Op dit moment (december 2019) zijn nog twee van de gezenderde ruigpootbuizerds in leven. Helaas zijn zij (nog) niet weer naar Nederland gekomen. Het 2de kalenderjaar-mannetje “Janosch” zit sinds eind oktober in een veengebied bij Cuxhaven (Duitsland). En “Cars” (ook 2de KJ) is na de zomer, die hij op het Russische schiereiland Kola doorbracht, in Wit-Rusland blijven hangen.

Deze winter (2019/2020) zijn wij van plan om nog eens drie ruigpootbuizerds in Groningen te zenderen. Daarnaast doet Janosch Becker (in 2018/2019 stagiair) deze winter zijn bachelor-project over het ruimte- en habitatgebruik van ruigpootbuizerds in de Dollardpolders, waar hij veldobservaties zal uitvoeren (o.a. foerageerprotocollen), in combinatie met het uitwerken van de zenderdata.

Deze winter (2019/2020) zijn wij van plan om nog eens drie ruigpootbuizerds in Groningen te zenderen

Voorjaarstrekroutes van vier in Noord-Nederland gezenderde ruigpootbuizerds.

De GPS-zenders voor het onderzoek naar ruigpootbuizerds zijn gefinancierd door het Bettie Wiegman Fonds en de Tides Foundation.

Titelfoto: Janosch Becker laat ruigpootbuizerd ‘Janosch’ vrij nadat deze gezenderd is. © Raymond Klaassen